logo

Süreç Başladı…

Süreç Başladı…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve  Denetim Genel Müdürlüğünün web sitesinde yayımlanan ilanda konuya ilişkin  bilgiler verildi. Buna göre, Bursa’nın Gemlik ilçesi sınırlarında Türkiye’nin Otomobili  Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılması planlanan Elektrikli  Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili ÇED süreci başladı, başvuru dosyası  halkın görüşüne açıldı.

ÇED başvuru dosyasını incelemek isteyenler, Bakanlık merkezinde veya  Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde duyuru tarihinden itibaren raporu  inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe  görüş bildirebilecek. Halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak  amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi gereğince 17 Mart’ta “Halkın Katılım  Toplantısı” düzenlenecek. Toplantının yeri ve saati ile ilgili ÇED İzin Denetim Genel Müdürlüğü  ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden bilgi alınabilir. 

ÇED başvuru dosyası neler içeriyor? Halkın görüşüne açılan başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre,  toplam 1 milyon 201 bin 687,59 metrekarelik alanda kurulacak fabrikada, yıllık  175 bin elektrikli otomobil üretilmesi planlanıyor. Planlanan faaliyet kapsamında çalışacak personel kaynaklı evsel  nitelikli atık sular kanalizasyon hattıyla, ilgili belediyenin arıtma tesisine  iletilerek arıtılacak. 

Projenin işletme aşamasında meydana gelecek proses kaynaklı  endüstriyel nitelikli atık sular ise kurulacak arıtma tesisinde arıtılarak,  ihtiyaç duyulması durumunda proseste tekrar kullanılacak veya limit değerlere  düşürülerek alıcı ortama deşarj edilecek.  Planlanan faaliyet kapsamında oluşması muhtemel evsel nitelikli katı  atıklar fabrika içerisindeki konteynerlerde muhafaza edilerek ilgili belediye  tarafından sahadan uzaklaştırılacak. Söz konusu proje kapsamında, su, hava kirliliği, gürültü, ambalaj  atıkları, tehlikeli atıklar, atık pil ve akümülatörler, atık yağlar ve tıbbi  atıklar gibi çevresel etkiler, ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde en aza  indirgenecek.

Share
#

SENDE YORUM YAZ