logo

Keçiören Belediyesi 9 adet daire satıyor

Keçiören Belediyesi 9 adet daire satıyor

Keçiören Belediye Başkanlığı tarafından 9 adet daire ihale ile satılacak. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30 Nisan 2020 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde yapılacak.

İHALEYLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

İlan Metni

9 ADET DAİRE SATIŞI

MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF SEMTLERDE BULUNAN TOPLAM 9 ADET DAİRENİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif semtlerde bulunan toplam 9 adet dairenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
2 – Bahse konu olan 9 adet dairenin bilgileri tabloda belirtilmiştir.

Sıra NoMahallesiAda NoParsel No
No
Brüt Alan ( m² )Cinsiİhale Tarihiİhale SaatiMuhammen BedelGeçici Teminatı
1YAYLA30823131/290.88Daire30/04/202013:30180.000,00 TL5.400,00 TL
2YÜKSELTEPE9067511-B Blok No:4177,17Daire30/04/202013:40370.000,00 TL11.100,00 TL
3YÜKSELTEPE9067511-B Blok No:7177,17Daire30/04/202013:50380.000,00 TL11.400,00 TL
4YÜKSELTEPE9067511-B Blok No:10177,17Daire30/04/202014:00380.000,00 TL11.400,00 TL
5YÜKSELTEPE9067511-B Blok No:13177,17Daire30/04/202014:10390.000,00 TL11.700,00 TL
6YÜKSELTEPE9067511-B Blok No:16177,17Daire30/04/202014:20400.000,00 TL12.000,00 TL
7YÜKSELTEPE9067511-B Blok No:37177,17Daire30/04/202014:30460.000,00 TL13.800,00 TL
8YÜKSELTEPE9067511-B Blok No:40177,17Daire30/04/202014:40465.000,00 TL13.950,00 TL
9YÜKSELTEPE9067511-B Blok No:43177,17Daire30/04/202014:50470.000,00 TL14.100,00 TL


İhale konusu dairelerin satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)


3 – İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :

– İhaleye iştirak Dilekçesi.
– Nüfus Cüzdanı fotokopisi
– İkametgah Belgesi.
– Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
– Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .
– Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
– Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
– Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
– Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü
4 – İhaleye Katılamayacak olanlar : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
5- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir.
6 – Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.
7 – İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.


( Adres : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı KEÇİÖREN / ANKARA )

Share
#

SENDE YORUM YAZ