logo

YETİM VE KİMSESİZLERE SAHİP ÇIKALIM

MESUT ÇOBAN

MESUT ÇOBAN
mesut.coban@sonsaat.com.tr

Allah'(c.c)ın bütün fiilleri bir hikmete, bir sebebe bağlı olarak tecelli eder.  O, hikmetinin gereği insanları farklı imkan ve özelliklerde yaratmıştır. Bu sebeple, zengin-fakir; kadın-erkek; hasta-sağlıklı; yetim-yetim olmayan; güçlü-zayıf… insanlar  toplumda her zaman olmuştur. Allah, anne-baba şefkatinden mahrum ettiği yetimleri; maddi ve fiziki yönden eksik bıraktığı kimseleri dünyada yalnız bırakmamış, emirleriyle koruması altına almış ve onlar için özel hükümler koymuştur. Kur’an-ı Kerim’in birçok  yerinde doğrudan veya dolaylı olarak, yetimlerin gözetilmesi emredilmektedir.                                                                                                           İlk vahiylerde Hz. Peygamber (s.a.v)’e “Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç halinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeni azarlama! Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.” (Duha, 93/6-9.) Ayeti kerimesi ile kendisinin de yetim olduğu hatırlatılarak yetimlere iyi muamele yapması emredilmiştir.  Ayetlerde yetime iyi muameleyi teşvik eden ve kötü muameleden de sakındıran konular yer alırken, yetimlerin himayesi, mallarına tecavüz edilmemesi ve geleceğe hazırlanmaları konularında daha kesin emirler, içeren ayetler gelmiştir. Savaş gelirlerinden yetim, kimsesiz ve muhtaçlara pay ayrılması,  miras paylaşımları gibi konular da ayetler vardır..

Yetimlerin ve kimsesiz çocukların himaye edilmesi ve  bakımı çok önemlidir. Sevgiden, sıcak aile ortamından uzak olarak, sokakta kendi kendine veya çok zayıf bir ilgi ile yetişecek insanlar, mutsuz bir hayat yaşayacakları gibi, toplumun  başına da pek çok problem çıkararak, sosyal huzuru da bozacaklardır. Bu sebeple dinimiz, onların mümkün olduğu kadar aile içerisinde barındırılmalarını ve diğer çocuklara gösterilen şefkatin, onlara da gösterilmesini emreder. Bununla birlikte, hukuki  bazı sonuçlar doğuran evlatlık müessesesini, yapay, suiistimale açık olduğu için, kabul etmez. İslam’ın evlatlık kurumunu kaldırması, yetim ve kimsesiz çocuklarla ilgilenilmeyeceği anlamına da  gelmez tabi ki.                                                                                                                                            İslam’ın ilk yıllarında evlatlık kurumu eski geleneğin devamı olarak bir süre korunmuştur.Evlatlık kurumu  Medine döneminde inen ayetlerle kaldırılmıştır. Yetim ve terkedilmiş çocuklarla ilgili olarak getirilen esaslar  veya çocukların bakımı ve gözetimi konusunda akrabaya, belirli kurum ve kuruluşlara yüklenilen ödevler, evlatlık edinme kurumunun karşılaşmış olduğu ihtiyaçlara cevap verecek niteliktedir.                                                                                                                     Dinimiz, yetimlere iyi davranılmasını emreder. “Bir kimse, Müslümanların arasında bulunan bir yetimi alarak, yedirip içirmek üzere (evine) götürürse, affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde, Yüce Allah onu mutlaka cennete koyar.” (Tirmizi, Birr, 14.) hadisi bu konuyu açıkça ifade etmektedir.

Peygamberimizin kendi evinden de yetim eksik olmazdı. Hz. Hatice ile evlendiğinde, Hatice validemizin ölen kocasından, Hind isminde bir erkek çocuğu vardı. Peygamberimiz o yetime kendi öz çocuğu gibi bakmış, yetiştirmişti, Yine Peygamberimiz Hz. Ümmü Seleme ile evlendiğinde, beraberinde beş yetimi vardı. Peygamberimiz ona, beraberinde yetim çocukların bulunmasının evlenmesine bir engel olmayacağını söyledi ve öylece kabul etti.                                                                               Yapılan savaşlar sonunda şehit düşen sahabelerin çocukları yetim kalıyordu. Peygamberimiz bu çocuklara ayrı bir ilgi gösterir, onları yalnız bırakmaz, ihtiyaçlarını karşılardı. Bazılarını da bizzat kendi himayesine alırdı.                                                                                                                                “Eğer onlarla bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir” emri, çocukların aile içerisinde yetiştirilmesine dikkatimizi çekmektedir. Kimsesizlerin kimsesi olmak, sevgi ve şefkate muhtaç yetim ve kimsesiz çocuklara merhametle davranmak, insanlık ve müslümanlık görevimizdir. Cennette, Kainatın Efendisiyle beraber olmanın yolu da, onlara iyi muamele etmekten geçmektedir.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Fillerin Kralı Jumbo

  30 Mayıs 2020 Köşe Yazıları

  Hayvanlar aleminde beni en çok etkileyen , bir çok insanın da devasa kulakları ve hortumları , boyutları ve ürkütücülüğüne rağmen sevimli buldukları , ilgilerini çeken bir hayvandan bahsetmek istiyorum ; filler . Memeli hortumlu sınıfından sadece fillerin soyu tükenmemiş ve günümüze kadar gelebilmişlerdir. Beyinleri yaklaşık 5 kilodur ve dünyanın en büyük beyinli canlılarıdır. Aynı zamanda büyük enerjileri olan ve bu enerjiyi bize de geçirebilen hayvanlardır. Fil nüfusunun en fazla olduğu bölge Afrika ve Orta Asya’dır. Asya filleri diğ...
 • İMRAN BİN HÜSEYİN (R.A)

  30 Mayıs 2020 Köşe Yazıları

  İmran Bin Hüseyin, Huzaa kabilesine mensuptur. Hicretin yedinci yılında, Hayber senesinde Rasulullah (s.a.v) 'e biat etti. İslâmla şereflendikten sonra Efendimizin yanından ayrılmadı. Hizmetinde bulunmayı kendine şeref bildi. Sohbetlerini kaçırmadı. Onun huzurunda öğrendiği güzellikleri hayatında yaşamanın mutluluğuna erdi. Bir gün İki Cihan Güneşi Efendimizle birlikte otururlarken Temimoğullarından ve Yemen halkından bir gurup geldi. Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz onlara kâinatın yaradılışı ve kıyametin kopmasına dair konularda açıklamalar...
 • SALİM MEVLA EBU HUZEYFE (R.A)

  29 Mayıs 2020 Köşe Yazıları

  Ebu Huzeyfe'nin zevcesinın kölesi idi. Ebu Huzeyfe, Müslüman olunca o da İslâm'a girmek istedi. Çünkü Ebu Huzeyfe(r.a) 'da büyük değişiklikler görmüştü. Onun bir köleye karşı tavrı hemen nasıl değişivermişti? Bunu kim sağlıyordu? Ebu Huzeyfe'nin şefkatli, merhametli davranışı ona çok tesir etmişti. Birlikte Resulullah(s.a.v) 'e gittiler. Kelime-i şehadet getirerek İslâm'la şereflendi. Ebu Huzeyfe (r.a) da onu azad etti. İstediği yere gitmek hususunda onu serbest bıraktı. Fakat Sâlim ondan ayrılmadı. Ebu Huzeyfe nin kölesi iken şimdi onun evladı...
 • Gelecek Nesiller Kimin Olacak ?

  29 Mayıs 2020 Köşe Yazıları

  Hristiyan dünyasında bulunan teslis inancı , kilise ve din  adamlarının baskıcı uygulamaları, asli günahın nesiller boyu insanlara sirayet etmesi gibi tarihsel arka plana yönelik tepkisel bir alt yapıya sahip deizm, nasıl oldu da müslümanların çocukları tarafından kabul gören bir inanç haline geldi ? Halbuki İslam vahye dayalı bir tevhid akidesidir. İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim değişikliklere ve bozulmalara karşı Allah (c.c) tarafından korunmuş güvenilir bir kitaptır. Yüce Allah (c.c) En’am Suresi 38.ayette “Biz kitapta hiç bir şe...