logo

BERAT GECESİ

MESUT ÇOBAN

MESUT ÇOBAN
mesut.coban@sonsaat.com.tr

“Beraet” iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması anlamına gelmektedir. Mü’minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup İlahi bağışa ermeleri umulduğu için de Berat Gecesi denmiştir.

Bir kısım alimler, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan Mekke’deki Kabe istikametine çevrilmesinin Hicretin ikinci yılında Berat Gecesinde gerçekleştiğini söylemişlerdir. Bu da geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

 • Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması,
 • Bu gecede yapılacak ibadetler diğer vakitlere göre çok daha sevap kazandırması,
 • İlahi rahmet bütün alemi kuşatması.
 • Allah’ın af ve bağışlamasının çok olması
 • Peygamberimize tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olmasıda bu geceyi farklı kılmaktadır..

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde Berat Gecesinin feyiz ve bereketini çeşitli şekillerde anlatmaktadır :

“Şaban’ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir:

“İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. “Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim.

“Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.

“Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder.”( İbni Mace, İkame, 191.)

Çünkü o gece İlahi rahmet coşmuştur. Berat Gecesi insanlara verilen eşsiz bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirip günahlarını affettirebilen, gönlünden geçirdiklerini bütün samimiyetiyle Cenab-ı Hakka iletip isteklerini Ondan talep eden ve belalardan Ona sığınan bir insan ne kadar bahtiyardır. Buna karşılık, her tarafı kuşatan rahmet tecellisinden istifade edemeyen bir insan ne kadar bedbahttır.

BU GECE AF DIŞINDA KALANLAR

Peygamber Efendimiz bu gecede af dışında kalanları şu hadisleri ile bildirmektedir:

 • “Muhakkak ki, Allah (c.c) Şaban’ın onbeşinci gecesinde rahmetiyle yetişip herşeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalbleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna (İbni Mace, İkame, 191.)   
 • “Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur, ancak kahin, sihirbaz yahut müşahin (çok kin güden) veya içkiye düşkün olan veya ana babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam eden müstesna.”( et-Tergib ve’t-Terhib, 2:118.)
 • “Allah Teala Şaban’ın onbeşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar.” (Tirmizi, Savm, 38.) BU GECE YAPILACAK İBADETLER
 • Oruç Tutmak                                                                                                        Peygamber Efendimizin, Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu ay, Şaban ayı idi.                                  
 • Kaza Namazı Ve Nafile Namaz Kılmak                                                En mühim hususlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir. 
 • Kur’an-ı Kerim Okumak                                                               Kurʼanʼın nüzulüyle ilgili mübarek iki gece vardır, Beraat gecesi ve Kadir gecesi. Allah dostları mübarek gecelerde çokça Kur’an-ı Kerim okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.                                                                                                                 İbni Mesut’tan (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resulullah, şöyle buyurdu: Kim Kur’an-ı Kerim’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilakis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizi, Fezailü’l-Kur’an 16)                                                                                     İbni Abbas’dan (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resulullah şöyle buyurdu:                                            “Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” (Tirmizi, Fazailü’l-Kur’an 18)  
 • Tevbe İstiğfar Etmek                                                                                                                     Allah Teala şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (Müslim, İman, 279)                                                                                                                                Hazret-i Peygamber Efendimiz: “Ben, günde yüz kere istiğfar ederim…” (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır. 
 • Salavat Getirmek                                                                                                                                 Resulullah’a salavat getirmeyi Allah Teala emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir. Ayet-i kerimede buyrulur: “Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de O’na salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin!” (el-Ahzab, 56)   
 • Hamd Etmek Ve Şükür Halinde Bulunmak                               Bu mübarek gecelerde Rabbimize çokça hamd etmeli ve şükür halinde bulunmalıyız.  Ayet-i kerimede “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et!…” (Furkan sûresi, 58) buyrulmaktadır. Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:                        “Meşru işlere Allah’a hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir.” (İbn-i Mace, Nikah, 19; Ebu Davud, Edeb,18)                                                                                                         “Şükür, imanın yarısıdır…” (Süyuti, el-Camiu’s-Sağir, I, 107)
 • Allah’ı Çokça Zikretmek                               Mübarek gecelerde Rabbimizi zikretmeye daha çok önem verilmelidir.                                               Ayet-i kerimede buyrulur:                                                 “Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle, sabah-akşam Rabbini an. Gafillerden olma!” (el- A’raf, 205)                                            “Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığınla O’na yönel.” (el-Müzzemmil, 8)                        “…Allah’ı zikretmek, elbette en büyük (ibadet)’tir…” (el-Ankebut, 45)                                               Sadaka Vermek                                                                              Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belalardan muhafaza edeceği, buna ilaveten sadaka sahibini Muhabbetullah’a nail eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesna geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur:                                                                                                                 “Allah yolunda infak edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever.” (el-Bakara, 195)                                                                   Efendimiz, zengin-fakir her mümini infaka teşvik eder; bir hurmadan başka bir şeyi olmayan için:                                                                                                                                        “Yarım hurmayla da olsa Cehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun.” buyururdu. (Buhari, Edeb, 34)
 •                                                                                                                                         Bu idrak ve şuur içinde ihya edeceğimiz Berat Gecesinin hepimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederiz.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Mazlum coğrafyanın umut kapısıyız

  28 Mayıs 2020 Köşe Yazıları

  Dünya ülkeleri 2020 yılına girerken nede çok umutları ve beklentileri vardı.  Ülkeler kendi hesap ve kitabını yapmış, yeni yılla ilgili birçok planlar hazırlamış, projeler oluşturmuş, bütçeler hazırlamış, ekonomiden, turizme, teknolojiden üretime hatta ülkelerarası ticari, siyasi ve diplomatik ajandalarında birçok notlar almışlardı. Bir önceki yıllardaki sorunlarını veya kazançlarını tekrar gözden geçirmiş yapılabilecekler ve yapılamayacaklar için stratejiler oluşturmuş, ikili görüşmeler, iç ve dış temaslar dahi bu notlar arasına alınmıştı. Hat...
 • DİPTEN DÖNDÜK GİBİ

  28 Mayıs 2020 Köşe Yazıları

  Sadece sağlık değil ekonomik, sosyolojik ve psikolojik olarak ta etkilendiğimiz pandeminin hasarları onarılmaya başlandı gibi sanki. Her gün TV haberlerinde hangi ülke ne durumda, seyir nasıl gidiyor grafiklerinde toplumun her kesimi usta bir analist oldu. Dünyadaki aşı süreci laboratuvarları nasıl işliyor,  ne kadar zamanda bir aşı ortaya çıkar bilmeyen kalmadı. İlaç sanayisi hangi ülkelerin tekelinde hafızalara bir bir kazındı. Kazınmaması mümkün değil onlarca profesör en ince ayrıntıları ile Televizyonlarda bilgilendirdi halkı. Çünkü e...
 • CERİR BİN ABDULLAH (R.A)

  27 Mayıs 2020 Köşe Yazıları

  Ebu Amr künyesiyle anılan Cerir hicretin 10. yılı Ramazan ayında kavminden 200 kişiyle birlikte Medine'ye gelerek İslâm'la şereflendi. O, uzun boylu, nurani yüzlü ve son derece yakışıklı bir kimseydi. Hz. Ömer (r.a) onun hakkında: "Cerir Bin Abdullah bu ümmetin Yusuf'udur." derdi. Onun İslâm'a gelişini Rasulullah (s.a.v) ashabına önceden haber verdi. Bir gün hutbe okurken: "Size şu taraftan hayırlı bir kimse geliyor. Yüzünde melek nişanesi vardır." buyurdu. Cerir (r.a) müslüman olduktan sonra Resul-i Ekrem (s.a.v)'in kendisini her gördüğü...
 • Mazlum coğrafyanın umut kapısıyız

  27 Mayıs 2020 Köşe Yazıları

  Dünya ülkeleri 2020 yılına girerken nede çok umutları ve beklentileri vardı.  Ülkeler kendi hesap ve kitabını yapmış, yeni yılla ilgili birçok planlar hazırlamış, projeler oluşturmuş, bütçeler hazırlamış, ekonomiden, turizme, teknolojiden üretime hatta ülkelerarası ticari, siyasi ve diplomatik ajandalarında birçok notlar almışlardı. Bir önceki yıllardaki sorunlarını veya kazançlarını tekrar gözden geçirmiş yapılabilecekler ve yapılamayacaklar için stratejiler oluşturmuş, ikili görüşmeler, iç ve dış temaslar dahi bu notlar arasına alınmıştı. Hat...