logo

TALHA BİN UBEYDULLAH (R.A)

MESUT ÇOBAN

MESUT ÇOBAN
mesut.coban@sonsaat.com.tr

Künyesi Ebu Muhammed Talha b. Ubeydillah b. Osman et-Teymi el-Kureşi’dir. Doğduğu tarih hakkında kesin bir bilgi yoktur.  İslam öncesi Mekke’nin önemli tüccarlarından biri olan Hz. Talha ticaret için bulunduğu Busra’da karşılaştığı bir rahipten Hz. Muhammed (s.a.v)’in peygamberliğini öğrenince hemen Mekke’ye döndü ve Hz. Ebu Bekir vasıtasıyla İslamiyet’i kabul edip ilk müslümanlar arasında yer aldı. Vahiy katipliği de yapan Hz.Talha (r.a) hem cennetle müjdelenen on sahabiden hem de Resulullah’ın havarisi diye bilinen on iki kişiden biridir. Ayrıca Ashab-ı Şura’ya seçilmiş altı zattan biridir.

Peygamber Efendimiz tarafından Bedir Savaşı esnasında Said b. Zeyd’i ile birlikte Şam yoluna istihbarat için gönderdiği için savaşa katılamamış fakat savaşa katılanlar gibi ganimetten pay almıştır. Uhud Gazvesi’nden itibaren bütün savaşlarda yer aldı. Kahramanca savaştığı Uhud Gazvesi’nde Resulullah’ı korurken birçok yerinden yaralandı ve eli çolak kaldı.

Kur’an-ı Kerim’de buyruluyor:

“Allah’ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz.” (İbrahim, 34)

Sevgi de bu nimetlerden bir tanesi… Bedeni gıdamız için yiyip içmeye ne kadar ihtiyaç duyuyorsak ruhumuz için de o derece sevgiye muhtacız. Sevgisiz hayat kuru bir ağaca benzer. Sevgili peygamberimiz: “Sevmeyen ve sevilmeyende hayır yoktur” buyuruyorlar. Sevgi, insanların birbirleriyle yakınlaşmasını, kaynaşmasını, birlik ve beraberliğini sağlar.

Mümin Allah için sever ve sevilir. Zira o Allah ve Resulü’nün sevgi halesinde yetişmiştir. O sevgi hayatlarına yön verir, dünyaya aldanmazlar. O sevgi nuru Müslümanı dünya sıkıntılarına karşı sabra, İslam’ın yücelmesi yolunda fedakarlıklara alıştırır. Malını, canını her şeyini Allah ve Resulü için feda edebilecek bir kıvama getirir. Sahabe-i kiram efendilerimizin hayatına bakılacak olursa bu fedakarlıkların binlerce örneğini bulmak mümkündür.

Habib-i Kibraya (s.a.v.) Efendimiz’in kendisini çok sevdiği ve onu göremeyince: “Ne oldu ki ben o melih, fasih dostumuzu göremiyorum.” buyurduğu Hazreti Talha bin Ubeydullah (r.a.) bunlardan biridir.

Uhud günü, Sultanü’l-Enbiya (s.a.v.) Efendimiz’in etrafında pervane gibi dönmüş, onu müşrik hücumlarına karşı himaye etmeye çalışmıştır. Gelen oklara, taşlara, kılıçlara karşı vücudunu siper etmiş otuzdan fazla yerinden yara almıştır. Habib-i Kibriya (s.a.v.) Efendimiz’e yönelen bir kılıcı koluyla karşılayıp çolak kalmıştır. Sevgili Peygamberimizin: “Allah’ım Talha’ya şifa ver ve onu kuvvetlendir.” diyerek mübarek eliyle Talha’nın bütün vücudunu meshetmesi üzerine iyileşip kalkarak, hemen tekrar meydan-ı mübarezeye koşması unutulmayacak kahramanlıklardandır. Allah Resulü (s.a.v.) Efendimiz onun hakkında: “Cennet Talha’ya vacib oldu.” Müjdesinde bulunmuşlardır.

Peygamber Efendimiz buyurdu:

“Uhud günü, yeryüzünde sağımda Cebrail’den, solumda Talha bin Ubeydullah’tan daha yakın bir kimsenin bulunmadığını gördüm. Yeryüzünde gezen Cennetlik bir kimseye bakmak isteyen, Talha bin Ubeydullah’a baksın!”

Uhud günü gösterdiği fedakarlıkları Hz. Aişe (r. anha) validemiz: “Her ne zaman Hz. Ebubekir’in (r.a.) yanında Uhud günü anılsa: “Bugün tamamen Talha’nın günüdür.” derdi diye söylerdi.

Hz. Ali (r.a.) Cemel Vakası’nda Hz.Talha’nın (r.a.) şehadetini duyunca çok ağlamış ve: “ey Talha! Benim ve senin şu ayette “Biz Cennet’teki müttekiylerin gönüllerindeki kin ve husumeti çıkarmışızdır. Kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar ve birbirlerine yüz çevirmezler.” (Hicr: 47) buyurulan bahtiyar müttekiylerden olmamızı temenni ederim” demiştir.

Talha bin Ubeydullah (r.a) Altmış yaşlarındayken 656 yılında  Cemel Vakası’nda Mervan’ın okuyla şehit olmuştur. Kabri Basra’nın dışındadır.

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • “AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ” *

  26 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Vuslat Platformu’nun düzenlediği "Savunma Sanayiinde Milli Ve Özgün Projelerin Önemi " konulu panelde; sayın Cumhurbaşkanımızın damadı, yerli İHA ve SİHA'ların yerli mucidi, sayın  Selçuk Bayraktar, o gurur verici, ℅93'ü yerli sermaye ile üretilen, yazılımı tamamen,kendisine ait olan, İHA ve SİHA, ( İnsansız Hava Aracı ve Silahlı İnsansız Hava Aracı) ları tanıttı. Bir Türk gencinin neler başarabileceğini, gururla izledik. Yaşadığı bir çok bürokratik engellere rağmen. Allah'ın yardımıyla ,İHA ve SİHA'yı Türk Savunma sanayiine nasıl kazandırdı...
 • EBU ALİ SEKAFİ

  25 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Büyük velîlerdendir.. İsmi, Muhammed bin Abdülvehhâb, künyesi Ebû Ali Sekafî’dir. Nişâbur’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 939 (H. 328) senesi Nişâbur’da vefât etti. Zamânındaki âlimlerden ilim tahsîl edip, hemen hemen bütün ilim dallarında ihtisas sâhibi oldu. Sonra tasavvuf yâni mânevî bilgileri tahsil için evliyânın büyüklerinden Ebû Hafs Haddâd ve Hamdûn Kassâr’ın sohbetlerine katıldı. Kısa zamanda velîlik bilgilerinde de yükselip kâmil, olgun bir zât oldu. Güzel konuşması ile insanları cezbedip kendine çekerdi. Ona; kişi için ...
 • ASIRLARDIR DEVAM EDEN ÖN YARGI

  25 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Ön yargı bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı demektir Günlük yaşantımızda   karşılaştığımız bir davranış ve yıkamadığımız bir tabudur önyargı. Asırlardır din, dil ,ırk fark etmeden devam eden kısır bir döngü. Zaten biz önce kendimizi muhasebeye çeksek her şeye önyargı ile yaklaştığımızın farkına varacağız. Toplumda karşılaştığımız insanı sadece dış görünüşüne bakarak değerlendirebiliyoruz. Bazen baktığımız bir insanı veya hayvanı çirkin görüyoruz am...
 • İlk Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim

  24 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  I.Selim, bilinen adıyla Yavuz Sultan Selim Han, 9. Osmanlı padişahı ve 88. İslam halifesidir. Aynı zamanda ilk Türk İslam halifesi ve Hâdim'ul-Harameyn'uş-Şerifeyn unvanına sahiptir. Bu yıl vefatının (22 Eylül 1520) 500.Yılı. Yavuz Sultan Selim Han, vefatının 500. Yıldönümü nedeniyle İstanbul Fatih’teki türbesi başında bir anma programıyla yâd edildi. Programda Evrensel Hafızlar Derneği hafızları tarafından okunan 500 Hatm-i Şerif’inde duası yapıldı. Dokuzuncu Osmanlı padişahı ve şair (Doğumu 10 Ekim 1470, Amasya. Vefatı 21/22 Eylül 1520, Çorl...