logo

Vefatının 60. Seney-i Devriyesinde Bediüzzaman

Dr.Mehmet Rıza DERİNDAĞ

Dr.Mehmet Rıza DERİNDAĞ
m.r.derindag@sonsaat.com.tr

Anadolu bin seneden beri nice babayiğitlere, nice evliyaya, asfiyaya, müridana dayelik etmiş, ocağından nice alperenler, devrine renk verenler, gönül bağından gül derenler, ak hilali bucaktan bucağa götürenlere ev sahipliği etmiştir. Bu topraklar varını yoğunu davası uğruna yani dini uğruna yani i’lay-ı kelimetullah uğruna feda eden nice er oğlu erlere beşiklik etmiştir. Yıkılışların, çöküşlerin, devrilişlerin ve değişimlerin ardı arkasına yaşandığı son asır ise bu inkılapların en dehşetlilerine, en vahşetengizlerine sahne olmuştur. Serdengeçti’nin dediği gibi yıkılmayan kalmamış…

Öyle bir devir gelmiş ki islamın sancaktarlığını yapan, ileri karakolluğunu yapan, bayraktarlığını yapan Anadolu’da ki hükümet dinine diyanetine düşman nesillerin yetişmesine gayret eden bir sisteme devrimler adını takmış, din ve diyanet namına ne varsa taru mar edilme gayretkeşliğine soyunmuştu. Ardı arkası kesilmeyen devrimlerle devrilmek istenenin Anadolunun fikir, tefekkür, ideal, din, dil kısaca maddi manevi değerlerinin tümünü ifade eden medeniyetinin devrilmesi olduğunu anlamakta hala zorlanıyoruz. Bu karanlıklardan karanlık, zifiri zulmet devrinde Cenab-ı Hak kereminden öyle bir Nur nasib etmiş ki o zulmetleri paramparça etmiş, küfrün çürük direklerini manen o direkleri tahkim etmek isteyenlerin başına geçirmiştir. Bundan tam 60 sene evvel dünyasını değiştiren Bediüzzaman 80 küsür sene ömrünün son gününde yanında bulunan Zübeyir, Hüsnü ve Bayram’a son dersini böyle vermişti; “gardaşlarım hiç endişe etmeyiniz size katiyyen beyan ediyorum ki küfrün, masonların ve koministlerin beli kırılmıştır, size katiyyen beyan ediyorum Risalei Nur küfrün belini kırmıştır, katiyyen beyan ediyorum ki Risalei Nur Anadoluda masonların koministlerin belini kırmıştır, inşaallah bir daha ayağa kalkamayacaklar!” Üç defa tekrar ettiği bu ders mahiyetindeki son cümleleri ne ifade ediyor? El akıbetu lil muttakin hakikatini ilan ediyor, inanıyorsanız şüphesiz üstün olan sizlersiniz ayetini haliyle tefsir ediyor, la galibe illallah davasını kendisinden sonra gelecek olan nesillere bir ümit nasiyesi olarak değil ebedi bir gerçekliğin ve değişmeyen bir sünnetullah kanununun gereği olduğunu ifade ediyor!

Evet Bediüzzaman galiptir! Küfür yenilmiştir! Nasıl? Neden? Çünkü küfrün 20. Asırda bin seneden beri teraküm etmiş kalelerinin istinad noktalarını perişan edecek ve dağıtacak son sistem silahları (fikir silahlarını) Bediüzzaman keşfetmiştir. Cenab-ı Hak Kur’an’ın sönmez ve söndürülemez bir güneş olduğunu O’nun kalbi ve lisanıyla asrın idrakine nakşettirmiştir!

Bediüzzaman’ın çileli ömrünün fikir meyvesi olan Nur Külliyatı iki nokta da calib-i dikkattir:

1- Kuran

2- Sünnet

Yani Bediüzzaman’ın en büyük davası Kur’an ve Kur’an hakikatlerinin ve maksatlarının şerh ve izah ve tefsiri ikincisi de Nebiler Nebisi Peygamber Aleyhissalatuvesselamın nübüvvetini isbat ve sünnet-i seniyyesine ittibaın ehemmiyeti üzerine temerküz etmiştir!

Bediüzzaman Peygamber (asv)’ın varisidir.

Bediüzzaman Kur’anın bu asrın idrakine dersi olan Risale-i Nur Külliyatının müellifidir.

Bediüzzaman kelam ilminin zirvesidir.

Bediüzzaman vatanperverdir.

Bediüzzaman dahidir.

Bediüzzaman sarsılmayan bir mücahid, taviz vermeyen bir alim, derin bir mütefekkir, zamanı okuyan bir müceddid, zamanın ihtiyaçlarına münasip dersleri komprime hülasalar nevinden sunan bir müçtehid, ruh ve kalbin zirvelerini tutmuş bir mutasavvıf, Allah’a kulluğun, ve Allah’tan havfın lezzetini tatmış ve tattırmış bir abid, tattığını anlatabilen bir arif ve nihayet O Cenab-ı Hakk’ın bu asrın dalalet vadilerinde yolunu şaşırmışlara ihsan ettiği bir hidayet vesilesidir!

Bediüzzaman ciltlerle anlatılsa, hatıralarla yad edilse, minnetlerle büyük büyük toplantılara konu olsa herhalde O Zat’ın ancak bir yahut iki vechesi nazara verilebilir.. Bediüzzaman’ı tanımak, anlamak, anlatmak ancak ve ancak Risale-i Nur ile mümkündür. Bediüzzaman kimdir, davası, misyonu, meslek ve meşrebi nedir suallerinin cevabı ancak Külliyat-ı Nurun mütalaasıyla tatminkar cevabını bulur. Zira Bediüzzaman demek Risale-i Nur demektir. O Zat’ın maksadını anlamak için Sözler’i, Mektubat’ı, Şualar’ı, Lem’alar’ı, maksadına matuf ideallerini, meslek ve meşrebini anlamak için lahikalarını, ilmini, idrakini, fikrini fehmetmek için İşaratu’l İcaz’ı, Muhakematı, siyasetini anlamak için Hutbe-i Şamiyesini, dirayetini görmek için divan-ı harb-i örfisini ve müdafalarını, şahsiyet-i maneviyesini idrak için Sikke-i Tasdik-i Gaybi mecmuası gibi eserlerini tekrar tekrar, müteffikarane okumak elzemdir. Yoksa filan şöyle yazmış, falan böyle demişlerle ancak Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin de ifadesiyle bir vechesinin bazı noktalarını anlayabiliriz.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • ŞİDDET HER YERDE!

  07 Ağustos 2020 Köşe Yazıları

  Bir bakın etrafınıza! Evet! Şiddet her yerde! Televizyonu açtığınızda! Gazete haberlerinde! Reyting rekorları kıran dizilerde! Sinemada! İnternete girdiğimizde! Yan komşuda! Evimizde! Ünlülerde! Ünsüzlerde! Türkiye’de televizyon izleme saati ve internet kullanma saatlerine baktığımızda; Ajans Press’in, TV izleme alışkanlıkları üzerien RTÜK’ten derlediği verilere göre Türkiye, günlük televizyon izlemem oranlarında 330 dakika ile dünya rekoru kırıyor. Bu günlük 6 saate tekabül ediyor.  We are social ekibinin 2017 yılında yaptığı ar...
 • ÜMMÜ HALİD (R.ANHA)

  06 Ağustos 2020 Köşe Yazıları

  Resulullah(s.a.v) Efendimiz’e Habeş Kralı’ndan selam getiren kafilenin içinde bulunan bahtiyar bir hanım!.. Fahr-i Kainat(s.a.v) Efendimiz’e gönderilen elbiseyi kendisine hediye ettiği, muhabbet ehli bir hanım!.. Cennet ile müjdelenen meşhur sahabi Zübeyr ibni Avvam(r.a)’ın hanımı!… O, Habeşistanda doğdu. Asıl adı Emet olup “Ümmü Halid” onun künyesidir. Babası Halid ibni Said , annesi Hümeyne’dir. Anne ve babası Mekke’den Habeşistan’a hicret eden ilk kafile ile beraber göç etmiştir. Ümmü Halid (r.anha) da orada dünyaya gelmiştir. Gençlik çağ...
 • Akılsızların cezasını biz çekiyoruz

  06 Ağustos 2020 Köşe Yazıları

  Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Koronavirüs salgını (Kovid-19), 200'den fazla ülkede 700 bin 514 kişi yaşamını yitirdi. Bunun yanında vaka sayısı 18 milyon 578 bin 713'e ulaştı. Bugüne kadar en fazla can kaybı olan ülkeler sırasıyla; 159 bin 542 ölümle ABD'de görüldü. Birezilya 95 bin 78, Meksika 48 bin 12, İngiltere 46 bin 299, Hindistan 39 bin 820, İtalya 35 bin 171, Fransa 30 bin 294, İspanya 28 bin 498, Peru 19 bin 811, İran 17 bin 617, Rusya 14 bin 351, Kolombiya 11 bin 17, Belçika 9 bin 850, Şili 9 bin 745i, Almanya 9...
 • ABDULLAH BİN MAHREME(R.A)

  05 Ağustos 2020 Köşe Yazıları

  İslamiyet’in ilk yıllarında Müslüman oldu. Müşriklerin işkenceleri karşısında Habeşistan’a hicret etmek zorunda kaldı. Oradan Medine’ye hicret ederek iki hicret sevabı birden kazandı. Bedir, Uhud, Hendek ve diğer gazalara katıldı. Hz. Abdullah(r.a) ilim, fazilet ve takva sahibi bir zattı. En büyük arzusu şehitlik mertebesine ermekti. Bunun için devamlı Cenab-ı Hakk’a dua ederdi. İhlasla yaptığı bu dua ka­bul edildi. Yemame Harbi’nde şehit düştü. Hz. Abdullah(r.a) bu sa­vaşta çok büyük kahra­manlıklar göstermişti. Vücudunun her tarafından yar...