logo

KUDÜS (1)

NURTEN LÖKBAŞ

NURTEN LÖKBAŞ
nurten.lokbas@sonsaat.com.tr

Binyamin Netanyahu Dışişleri Bakanlığı’ nda katıldığı bir programda yazımı yazdığım bugün yani 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Batı Şeria’ yı ilhak planını devreye sokacaklarını duyurdu. Netanyahu’nun ilhak planı ABD başkanı Donald Trump’ın “Yüzyılın Planı” olarak dünyaya duyurduğu Ortadoğu planına dayanıyor. Netanyahu atacakları bu adımla “Siyonizm tarihinde yeni bir sayfa” başlatacaklarını ifade ediyor.

İsrailoğulları’ nın Filistin topraklarına göz dikmeleri yeni bir husus değildir. Filistin toprakları ve Kudüs Yahudiler için neden bu kadar önemlidir. Kudüs’ ün kadim tarihine gitmeden bu günü anlayamayız. Bugünü anlamak için dünü bilmek gerekir.

Ortadoğu ilahi dinlerin doğduğu bir yerdir. Yahudiler her ne kadar bölgenin ilk yerleşimcileri olduklarını iddia etseler de M.Ö. 20.ci yüzyıla kadar Filistin’ in durumu incelendiğinde burada ilk olarak yerleşimin Kenanlılar tarafından başladığı görülmüştür.

Antik Yunanlıların yeni yeni şehirler inşa etmeye başladıkları bir dönemde Kenanlılar denilen bir grubun bölgede üstünlük kurarak Lübnan, Suriye ve Umman’ ın bir bölümünü  de içine alan Levant bölgesine şehir kurdular. Eski Ahit’ te, Tanah’ ta ve antik Mısır metinlerinde Kenan halkından bahsedilmektedir.

İsrailliler Filistin bölgesine M.Ö. 1500 ve M.Ö.1000 yılları arasında yerleşmişlerdir. Tevrat’ ın yaratılışa ait ilk kitabı olan “Genesis”e göre Yahudi kavminin başlangıcı İbranilerdir. Yahudiliğin kurucusu da İbrahim Peygamberdir. Hz.İbrahim oğlu Hz. İshak onunda oğlu Hz.Yakub vasıtasıyla Yahudilik nesli devam etmiştir.

Tevrat’ a göre Hz.Yakub’un ismi tanrı için putlarla mücadele etmek anlamında olan İsrail olarak değiştirilmiştir. Bu itibarla Hz.Yakub’un Yahudiler arasında önemli bir yeri vardır. Hz.Yakub’ un oğlu Hz.Yusuf zamanında Kenan diyarında çıkan kıtlık nedeni ile Mısır’a göç ettiler. Zamanla Firavunlar İsrailoğullarını köleleştirdiler.                                                               Hz Musa ile Mısır’ dan mucizevi bir yolculukla çıkan İsrailoğulları Kenan diyarına gelmişlerdir. Tevrat’ ta bu döneme çıkış denmektedir.Böylece kölelikten kurtulan İsrailoğulları Filistin’ e hakim olmak için oradaki halklarla mücadele etmişlerdir.

İlk Yahudi kralı olan Saul, Yahudi kabileleri bir araya toplamaya çalıştı. Kral Saul’ den sonra oğlu Davut hem kral hem de peygamber oldu. Ancak Yahudiler onun ve oğlu Hz. Süleyman’ ın peygamberliğine inanmadılar. Sadece kral olarak tanıdılar.

M.Ö.1004 – M.Ö. 965 yılları arasında Hz.Davut, oniki İbrani aşiretini biraraya getirerek Filistin’ de bir devlet kurmuş ve başkentini Kudüs yapmıştır.

Hz.Davut ölmeden önce oğlu Süleyman’ ı tahta çıkararak onu kral ilan etmiştir. Hz.Süleyman mabedi inşa ederek Kudus’ ü İsrailoğulları’ nın kutsal şehri haline getirmiştir. Bu dönem 1.tapınak dönemi olarak adlandılır.

Hz.Süleyman’ ın ölümünden 70 yıl sonra 12 kabile arasında ihtilaflar çıkmış ve İsrail, Kuzey ve Güney İsrail olarak ikiye ayrılmıştır. Kuzey İsrail krallığı Asurluların saldırıları ile başkent Samaria’nın düşmesiyle yıkılmıştır. Güney İsrail’ de kurulan Yahuda Krallığı ise Nebukadnezar önderliğinde Babil İmparatorluğu’ na yenik düşerek son bulmuştur. Süleyman mabedi yıkılarak Yahudiler sürgün edilmişlerdir.

(Konu uzun ve önemli  , yarın devam edeceğiz inşallah)

Share
#

SENDE YORUM YAZ

#

KUDÜS (1)” için 2 Yorum

 1. Abdullah Aslan : diyor ki:

  Büyük bir heyecanla okudum. Yarın devamıni okuyacağım.

 2. Üsküp : diyor ki:

  Devamını merakla bekliyorum .Çok aydınlatıcı bir yazı olmuş.Emeğinize sağlık.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • BU ÜLKE BİZİM !

  23 Ocak 2021 Köşe Yazıları

  Türk lirası ile alışveriş,onurlu ve milli bir davranıştır. Siyasetçi hata yapabilir,ancak,vatansever,siyasetçinin hatasını, bahane edemez,siyasetçiler gelir geçer,vatan ve millet ilelebet yerinde duracaktır. Ekonomik düşman,bizim leh'imize, hiçbir zaman davranmayacaktır. Bu savaşta en iyi yöntem yerli malına yönelmektir,özünde o anlayışta olmak milli hamleyi kurumsallaştırır. Biz ulus devletiz,ne Bedevi ne Nasyonel Kollektif,ne de,Kominyen yaşam,Türk milletinin karakterine uyar,hepsi,zihinsel esaretin,demokrasi ve özgürlük adına,pranga...
 • ZENBİLLİ ALİ EFENDİ

  23 Ocak 2021 Köşe Yazıları

  Osmanlı âlim ve velîlerinin meşhûrlarından. Sekizinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. İsmi Ali olup, babasınınki Ahmed’dir. Lakabı, Alâeddîn el-Hanefî er-Rûmî’dir. Aslen Aksaraylıdır. O zaman Aksaray, Karaman eyâletine bağlı olduğu için, kendisine Karamânî nisbeti de verilmişir. Ayrıca evliyânın ve âlimlerin meşhûrlarından olan Cemâleddîn Aksarâyî’nin torunudur. Dedesine nisbetle “Cemâlî” denilmiş ve Ali Cemâlî ismiyle tanınmıştır. Evinin penceresinden bir zenbil sarkıtır, suâl soranlar, suâllerini bir kağıda yazıp zenbile koyardı. O da çekip suâlleri...
 • SURİYELİLER

  22 Ocak 2021 Köşe Yazıları

  İç savaştan kaçıp, Türkiye’ye 9 yıl önce gelen ve burada bir yaşam mücadelesi veren Suriyeli mülteciler... Kapımızı açtığımız, misafir ettiğimiz Suriyeli mülteciler... Savaştan kaçıp ülkemize sığınmış misafirlerimizi hakkı ile ağırladık mı? Yoksa her gün evimizde onlar hakkında atıp tuttuk mu? Çocuklarımızı güzelce doldurup okulda veya sokakta gördükleri Suriyeli çocukları aşağılamalarını mı öğrettik? Aslında bu konu çok hassas , tamamen insani bir konu. Hiç kimse doğduğu; toprağı, vatanını, düzenini bozup başka bir ülkeye sığ...
 • PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞMA

  22 Ocak 2021 Köşe Yazıları

  Güneş, dünya ve ay belli bir yörüngede sürekli akıp gitmektedir. Yıldızlar ve gezegenler belli zamanlarda belli dönme ve ilerleme hareketi yaparlar. Hücrelerimizdeki her bir organelin yaptığı planlı ve düzenli çalışmalar vardır. Dikkat edersek en büyük galaksilerden en küçük yapı taşlarına kadar evrendeki muhteşem düzen; hep planlı ve programlı bir şekilde, aksamadan devam etmektedir. Tüm kâinattaki sistem böyle iken bir öğrenci nasıl olur da plansız ve programsız çalışarak muazzam bir başarı yakalayabilir? Ya da sınıfında okulunda Türkiye çapı...