logo

15 Ağustos 2020

CÜVEYRİYE BİNTÜL HARİS (R.ANHA)

MESUT ÇOBAN

MESUT ÇOBAN
mesut.coban@sonsaat.com.tr

Hz. Peygamber’in zevcesi ve müminlerin annesi.

Hz. Cüveyriye, Mustalikoğulları kabilesinin baskani Haris b. Ebi Dirar’ın kızıdır. Aynı kabileden Safvan oglu Musafi’den dul kalmıştı. Mustalikoğulları, Hicret’in altıncı yılında Medine’ye saldırı için hazırlık yapmaya başladılar. Durumu öğrenen Hz. Peygamber (s.a.s.), yediyüz kişilik bir askeri kuvvetle, onlardan önce davranarak Müreysi’ suyu başında saldırdı. On kişi öldürüldü. Müslümanlar bu gazvede bir şehit vermişti. Mustalikoğullari’nin bütün erkekleri, kadınları ve çocukları esir alındı. Deve, sığır ve davarlarına da ganimet olarak el konuldu. Esirler arasında bulunan, kabile başkanı Haris’in kızı Cüveyriye için, dokuz altın kurtulus fidyesi olarak belirlenmişti. Cüveyriye yirmi yaşlarında bir kadındı. Kurtulus fidyesini temin edemeyince Hz. Peygamber’den yardım istedi.

Hz. Aişe bu olayı şöyle rivayet eder:

“Mustalikoğulları kabilesinin kadınları esir düştüklerinde ganimet olarak gaziler arasında paylaşıldı. Önce beytülmâle beşte bir ayrıldı. Sonra her atlıya iki pay, her yaya savaşçıya ise birer pay verildi. Haris’in kızı Cüveyriye, Kays oglu Sabit’e düşmüstü. Cüveyriye Resulullah (s.a.v.)’a geldi; dedi ki: Ey Allah’ın Peygamberi, ben Haris’in kızı Cüveyriye’yim. Babam Beni Müstalik kabilesinin başkanıdır. Benim başıma gelen felâketi biliyorsun. Sabit beni dokuz altın kurtulus fidyesi ile serbest bırakacak. Beni kurtar”. Resulullah cevap olarak buyurdular ki: “Ondan daha hayırlı bir teklifim var, kabul eder misin? Teklifiniz nedir ya Resulallah? “Hem o parayı verip seni azat edeceğim, hem de seninle evlenmek istiyorum.” Cüveyriye: “Memnuniyetle kabul ederim” dedi. Resulullah (s.a.v) da:

“Ben de kabul ettim. ” buyurdular. (Ahmed b. Hanbel, Müsned VI, 277; Ebu Davud, Sünen, IV, 22; İbn Hişam, Sire, III, 307; Ibn Sa’d, Tabakat, VIII,116,117). Bu haber hemen etrafa yayıldı. Esirleri ellerinde tutan sahabiler; “Biz Allah elçisinin sihri hısımlarını nasıl esir olarak tutabiliriz!” diyerek, hepsini serbest bıraktılar. Bu manzara karşısında Müstalikoğulları İslâm’a girdiler. Bu yüzden Hz. Aise O’nun hakkında; “Ben kavmi için Cüveyriye’den daha hayırlı ve daha bereketli bir kadın bilmiyorum” demiştir” (Ahmed b. Hanbel, VI, 277; İbn Hişam, Sire, III, 307, 308; Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslâm Hukuku, İstanbul 1983, s. 238; Mahmud es-Savvaf, Resulullah’in Pak Zevceleri, Terceme, Ali Aslan, Ankara (t.s), s. 68-71).

Hz. Peygamber Cüveyriye’yi babasına teslim edip; ondan istedi. Cüveyriye müslüman olmustu. Resulullah (s.a.v) kendisine mehir olarak dört yüz dirhem gümüş verdi ve O’nunla evlendi (M. Asım Köksal, İslam Tarihi, XII, 55, 56). Daha önceki adi “Berre” iken, Hz. Peygamber tarafından, kadıncık, kızcağız anlamında “Cüveyriye” ismi verildi. Hz. Cüveyriye çok oruç tutar ve çok namaz kılardı. Hayır severdi. Kendisi aç durur, yoksullari doyururdu. Bir gün Allah Resulü Cüveyriye’yi sabah namazını kıldıktan sonra, kuşluk vaktine kadar dua ve zikirle uzunca zaman meşgul olurken görmüş ve kendisine şöyle buyurmuştur: “Ben senden sonra, üç kerre, dört kelime söyledim ki, bugün sabahtan beri senin söylediklerinle tartılsa, onlardan daha ağır gelir. Dikkat et, o kelimeleri sana da ögreteyim: Sübhânallâhi adede halkihî; (Allah’ı yaratıklarının sayısınca tesbih ederim). Sübhânallâhi rıza nefsihi (Allah’ı razı olacağı şekilde tesbih ederim). Sübhânallâhi zinete arşihi (Allah’ı Arşı’nın ağırlığınca tesbih ederim. Sübhânallâhi midâde kelimetihi (Allah’ı kelimelerinin miktarınca tesbih ederim). ” (Ahmed b. Hanbel, VI, 430; Ebu Davud, II, 81; Tirmizi, V, 556; Ibn Sa’d, Tabakat, VIII, 119; Asım Köksal, a.g.e., XII 57-58)

Hz. Cüveyriye’den altmışbeş hadis rivayet edilmiştir. Hicri 56 tarihinde vefat etmiştir. (Sahih-i Buhari Muhtasari Tecrid-i Sarih Tercemesi, Ankara 1983, VII, 454).

Kaynak : Hamdi DÖNDÜREN

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • MODERN ZAMANIN PEDOFİLİ MERKEZİ TİKTOK

  20 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Eylül 2016’da Douyin adıyla Çin’de ByteDance firması tarafından piyasaya sürülmüş olan, daha sonra reklamlarla ilk ülke dışı Endonezya’da satın alınıp kullanılmaya başlamasıyla uluslararası pazara uygun olarak ismi değiştirilen TikTok programı. Bu program Türkiye ve dünyada sanal pazarlarda en çok indirilen uygulama olup, 2019 yılındaki istatistiklere göre ülkemiz, uygulamayı en çok kullananlar sıralamasında 3.sırada ve 27.6 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Dünyada ise 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip. Bu programı herkesin duyduğunu dü...
 • MUAZ İBNİ ENES (R.A)

  20 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Muaz ibni Enes el-Cüheni(r.a), Resulullah (s.a.v) Efendimiz’le gazvelerde bulunmuş, müslümanın günlük hayatında lazım olacak bilgileri öğreten hadisleri nakleden bahtiyar bir sahabidir ! Selam vermek, öfkeyi yenmek, mütevazi olmak, sade giyinmek, hamd ve şükür halinde yaşamak gibi İslâm’ın üstün ahlâkı ile ilgili hadis-i şerifleri rivayet etmiştir. Muaz ibni Enes el-Cüheni (r.a), “Medine’li Sahabi” diye meşhurdur. “Halifu’l-Ensar / Ensarla anlaşmalı” diye tanınır. Meşhur Cüheyne kabilesine mensupdur. Bu kabile, Hicaz ülkesinde Medine’y...
 • DİJİTAL EKONOMİ

  19 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Özellikle son yirmi yılda teknolojide benzeri görülmemiş gelişmelerin ortaya çıkmasıyla birlikte dijital ekonomi tüm dünyada etkisini arttırmıştır. Dijitalleşme ve otomasyondaki gelişmeler sonucunda teknoloji kaynaklı işsizlik tüm dünyaya yayılmış, tüm iş kollarında insana olan ihtiyacı azaltmıştır. Dijital ekonomi üretim yöntemlerini değiştirmenin yanında insanların yaşam tarzlarını da değiştirmektedir. Bu nedenle yeni ekosistem olarak adlandırılmaktadır. Fakat yeni ekosistemin ötesinde insanlık, post-dijital ekosistem olarak isimlendirilen ye...
 • FİKİR VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ YALANI

  19 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Düşünce özgürlüğü, demokrasinin temel ilkesidir. İnsan haklarına ilişkin bütün belgelerde ilk sırada vurgulanmıştır. Kimsenin müdahalesi olmadan her fert istediğini düşünme hakkına sahiptir ve bu hakkın korunması gerektiğine, düşünce özgürlüğünün kimseye duyurulmadan sadece beyinde kalan bir soyut işlem değil, açıklama, ifade, tartışma, yayınlama özgürlüğünü de beraberinde getirdiğine dair açık toplumlarda bir temel uzlaşma ilkesi olmuştur. Her çeşit bilgi , fikir, ülke sınırlarına bağlı olmaksızın, sözle veya yazıyla iletmeyi içererek, h...