logo

Ağustos ayı Türklerin bayramıdır

EMİRHAN HINISLIOĞLU

EMİRHAN HINISLIOĞLU
emirhan.hinislioglu@sonsaat.com.tr

Türk tarihinde Ağustos ayının ayrı bir yeri ve ayrı bir şuuru vardır. Ve Ağustos ayı dünden bugün uzanan tarih serüvenimizde bir sıçrayışın bir zaferin ve bir bayramın ismi olmuştur. 16’ncı yüzyıldan 20’nci yüzyıla gelene kadar tesadüf olmayan ama Türkün Milli Şuurunu, Milli direnişini, hürriyetini dibine kadar yaşadığı bir ay olmuştur. Ağustos ayı Türkler için bayramdır. Çünkü bu tarih bir tesadüf değildir.

İlkinde Sultan Alparslan Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde Anadolu’nun adını koyduğu zaferle başladı. Büyük Selçuklu Hükümdarı Alp Arslan Bizans İmparatoru Romen Diyojen komutasındaki dünyanın en büyük ve yenilmez ordusunu yenerek, tüm dünya tarihini değiştirecekti. Bu kazanılan bir savaştan öte bir şeydi. Malazgirt Savaşı, Türklere Anadolu’nun kapılarını açan ilk savaş olarak tarihi kayıtlara geçecekti.

Bir diğerinde dönemin güçlü devleti Akkoyunlu Devleti diğer devletlerle birleşerek Osmanlı Devleti için tehdit oluşturan bir özelliğe sahipti. Diğer devletlerle birleşmeyi istemesi Osmanlı Devleti için tehdit unsuru olarak görülmekteydi. Fatih Sultan Mehmet Han Akkoyunlu Devleti’nin başında bulunan Uzun Hasan’ı, Otlukbeli Muharebesi’nde ordusuyla birlikte bozguna uğratıyordu. Ve yine bir Ağustos ayı idi. 11 AĞUSTOS 1473

Osmanlı padişahı I. Selim ile Safevi Hükümdarı Şah İsmail arasında, günümüzde İran sınırları içinde olan Maku şehri yakınında yer olan Çaldıran Ovası’nda yapılan savaş. Muharebe Osmanlı Ordusu’nun kesin zaferiyle sonuçlanmıştı.  Ve tarih 23 Ağustos 1514 idi.

Tarihte Ağustos ayı Türk askerlerimizin büyük zaferleri ile süslenmiş, ordumuzun kahramanlıkları defalarca tescillenmiş, tarihin altın sayfalarına ALTIN harflerle yazılmıştır.  Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinde Memluk Devleti ile yapılan Mercidabık Savaşı’nın zaferle sonuçlandığı tarih 24 Ağustos 1516. Osmanlı ordusu ile Memluk ordusu Halep şehrinin kuzeyinde yapılan savaşı Osmanlılar kazanmış, bu savaş sonunda Kilis’ de Suriye Lübnan ve Filistin ile birlikte Osmanlı topraklarına katıldı.

Macar Kralı İkinci Lajos’a gönderdiği elçiye yapılan kötü muameleden dolayı, sefer kararı alan Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, ordusu ile Belgrad’ı fetih ettiğinde tarihler 29 Ağustos 1521 gösteriyordu.

Osmanlı İmparatorluğu ve Macaristan Krallığı orduları arasında meydana gelen ve Macaristan’ın büyük bölümünün Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle sonuçlanan savaşın adı Mohaç Meydan Muharebesi. Kanuni Sultan Süleyman Mohaç Ovası’nda, çok iyi savaşçıları ve kudretli Macar ordularını yeksan etti. O tarihe kadar Avrupalıların karşılaşmadıkları 300 seyyar top ve etkin tüfek kullanımı sayesinde, Osmanlı Ordusu, Macar Ordusu’nu hezimete uğratmıştır. Savaş sadece 2 saat kadar sürmüştü.

Osmanlı-Venedik Savaşı veya Kıbrıs Seferi, Osmanlı-Venedik savaşlarının dördüncüsüdür.  Osmanlı Sultanı II. Selim iktidarının en önemli askeri harekâtıdır. Daha önce I. Süleyman döneminde Malta Kuşatması girişimiyle başlayan gerginlik, Venedik Cumhuriyeti denetimindeki Kıbrıs’a sefer düzenlenmesiyle sürer. Direniş göstermeden düşen Lefkoşa’dan sonra Venedik denetiminde sadece Gazimağusa kalır. 11 ay boyunca kuşatmaya direnen şehir 1571 yılının yine bir Ağustos ayının 6 günü düşer.

17 Haziran 1919’da Vilâyât-ı Şarkıye Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum şubesi tarafından toplanan Erzurum Kongresi, Erzurum Umûmî Kongresi veya Umûmî Erzurum Kongresi olarak da anılır. Kongreyi geçici başkan olarak Erzurum delegelerinden Hoca Raif Efendi açmış, yapılan oylamada Mustafa Kemal Paşa kongre başkanlığına getirilmiştir. Cumhuriyet tarihimizin en önemli kararlarının alındığı Erzurum kongre 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Son olarak Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri Anadolu’yu işgali ile ordusunun cephanesi elinden alınan Türk milletinin şehirleri adeta istila edilmişti. İtilaf donanması İstanbul’a, Fransızlar Adana’ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon’a, İtalyanlar, Antalya ve Anadolu’nun güneybatısına yerleşmiş 15 Mayıs 1919’da Yunan Ordusu İzmir’e çıkarma yapmıştı. Türk Milleti tarih boyunca gösterdiği millet olma direnciyle işgallere karşı Kuvay-ı Milliye hareketini başlattı.

Önce 23 Ağustos 1921-13 Eylül 1921. Yunan Ordusu Sakarya’da 22 gün 22 gece süren kanlı çarpışmaların ardından durduruldu. Düşman Ordusunu tamamen yurttan atmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruzu başlattı. Şafak vakti topçu atışlarıyla harekete geçen Türk askeri düşman işgalindeki tüm noktaları birer birer ele geçirdi. 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık meydan Muharebesi dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.

Onun için Ağustos ayı Türk Tarihinde önemli zaferlerin kazanıldığı çok özel bir aydır.

Kalın sağlıcakla

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • HAYAT YOLCULUĞU

  18 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Yaşam doğum ve ölüm arasındaki ince çizgidir. Dünyaya misafir olarak geldiğimiz hayat yolculuğuna  ailemiz ile başlarız. Ve zaman ilerledikçe hayatımıza yeni yolcular dahil olur kimini çok severiz  kimi dost olur kimi  yoldaş. Kimi ile anlaşamaz yaşanan kırgınlıklar ile güçlenir yollarımızı ayırırız.  Hayatımıza giren her bir yolcu bu yolculukta iyi ya da kötü birçok şey öğretir bize.  Geçmişten günümüze hayatımıza dahil olan insanları bir düşünelim? Dünya yolculuğunda  çocukluk arkadaşlarımız ile geçen keyifli vakitler. Öğretmenlerimizin  bize...
 • HZ. MARİYE (R.ANHA)

  18 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Hazret-i Mariye, Mısır’lıdır. Mariye el-Kıptıyye diye adı geçer. Asıl adı Mariye binti Şem’ün’dur. Mısır’ın Said bölgesinden Nil nehrinin doğusunda bulunan Hafn denilen köydendir. Kıpti bir baba ve hıristiyan bir Rum anneden dünyaya geldiği rivayet edilmektedir. Küçük yaşta Mukavvkıs’ın sarayına getirilmiştir. Resulullah (s.a.v) Efendimiz Hudeybiye antlaşmasından sonra komşu ülke hükümdarlarına mektuplar yazdı ve İslâm’a davet etti. Mısır hükümdarı Mukavkıs’a da Hatib İbni Ebi Belta’yı (r.a.) elçi gönderdi. Mukavkıs mektubu saygı ile açtı ve...
 • İmam-ı Malik bin Enes

  17 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan ‘Maliki’ mezhebinin kurucusudur. Cennet ile müjdelenmiş olan Malik bin Enes H. 90(M. 709) senesinde Medine'de doğdu. H. 179 (M. 795)’de yine Medine'de vefat etmiş,Baki mezarlığıne defnedilmiştir. Tebe-i tabiinden olan İmam-ı Malik, ilim ve hadis rivayetiyle meşgul olan bir ailede ve çevrede yetişmiştir. Dedesi Malik, babası Enes ve amcası Süheyl, hadis rivayeti yapmışlardır. Yaşadığı yer, Peygamber efendimizin yaşamış olduğu ve İslam’ın hükümlerinin vaaz edildiği Medine-i Münevvere idi....
 • 12 EYLÜL AMERİKA’NIN ESERİDİR

  17 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Gazeteciliğe 1984 Ocak ayında Tercüman da başladım. Daha sonra Güneş’e geçerek mesleğe devam ettim. Yeni Asır-Hürgün-Günaydın- Akşam ve Çeşitli Dergilerde çalıştım. Günaydın Gazetesi’ne 1985 Aralık ayında geldim ve 13’yıla yakın süre çalıştım. 1987 yılında ise 12 Eylül ile siyasi yasaklar getirilen Demirel-Ecevit-Türkeş ve Erbakan’ın politikaya dönmesi için referandum yapılacaktı. Yasakların sürmesini isteyen Anap Genel Başkanı ve Başbakan Turgut Özal hayır oyu için çalışırken, Türk Basınının da Günaydın Gazetesi yasakların kaldırılması için...