logo

Daha önce ülke güvenliğini tehlikeye atan kararlarıyla da gündeme gelen Anayasa mahkemesi ve üyeleri ,KPSS’den sonra kamu personel alımlarında güvenlik soruşturmasını iptal etmişti.Yine tartışmalı kararlara imza atan AYM iller arası karayollarında gösteri eylem yürüyüşünün önünü açmıştı.Son olarak devletin gizli bilgilerini ifşa etmekle suçlanan Enis Berberoğlu’na hak mahrumiyet kararı vermişti.

 

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Anayasa komisyonu üyesi Feti Yıldız,Anayasa mahkemesinin vermiş olduğu Enis Berberoğlu “hak ihlali” kararının gerekçesini Anayasaya açıkça aykırı olduğunu söyledi .Yıldız, AYM yetkilerini aşmış, Anayasayı yeniden yorumlamış,TBMM’nin  Yasama yetkisine tecavüz etmiştir” dedi.

 

Dokunulmazlığın kaldırılması, Meclis İçtüzüğü’nün 131 ve devamı maddelerinde düzenlenen usule göre münferit bir TBMM kararıyla değil Anayasa’da özel bir düzenleme olan geçici 20.maddesi kapsamında 25.05.2016 tarihi itibariyle işlem görmüş dosyalar için gerçekleşmiştir.

Ağır cezayı gerektirir suçüstü hali ve Anayasanın 14.maddesindeki hallerde olduğu gibi bu dosya için dokunulmazlık kazanaması söz konusu olamaz.

Anayasanın geçici 20. maddesi özel hükümdür ve genel hükmün önündedir. Özel hükümleri öncelikle uygulamak hukukun temel ilkesidir.

Sanık TBMM üyeliğini yeniden kazansa da, Anayasanın 83/2 ve 83/4 maddeleri kapsamında himaye göremeyeceği tartışma dışıdır.

Bu itibarla;

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılanmanın yenilenmesi” kararı almasına müteakip, sanık yeniden dokunulmazlık kazanmıştır savıyla “yargılanmanın durdurulmasına” karar veremez.

Derdest davada CMK hükümlerine uygun olarak, siyaset ve gazetecilik davası adı asla verilemeyecek ‘Mit Tırları Davası’nda yeniden hüküm tesis etmek mahkemenin ertelenemez asli görevlidir.”

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ