logo

Yazar: MESUT ÇOBAN

MESUT ÇOBAN
E-Posta: mesut.coban@sonsaat.com.tr
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • MUAZ İBNİ ENES (R.A)

  20 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Muaz ibni Enes el-Cüheni(r.a), Resulullah (s.a.v) Efendimiz’le gazvelerde bulunmuş, müslümanın günlük hayatında lazım olacak bilgileri öğreten hadisleri nakleden bahtiyar bir sahabidir ! Selam vermek, öfkeyi yenmek, mütevazi olmak, sade giyinmek, hamd ve şükür halinde yaşamak gibi İslâm’ın üstün ahlâkı ile ilgili hadis-i şerifleri rivayet etmiştir. Muaz ibni Enes el-Cühen...
 • HZ. MARİYE (R.ANHA)

  18 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Hazret-i Mariye, Mısır’lıdır. Mariye el-Kıptıyye diye adı geçer. Asıl adı Mariye binti Şem’ün’dur. Mısır’ın Said bölgesinden Nil nehrinin doğusunda bulunan Hafn denilen köydendir. Kıpti bir baba ve hıristiyan bir Rum anneden dünyaya geldiği rivayet edilmektedir. Küçük yaşta Mukavvkıs’ın sarayına getirilmiştir. Resulullah (s.a.v) Efendimiz Hudeybiye antlaşmasından sonra komşu...
 • ZEYNEP BİNTİ HUZEYME (R.ANHA)

  16 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Zeynep binti Huzeyme (r.anha) annemize "Ümmü'l-Mesâkin= yoksulların annesi" denirdi. Bu onun lâkabı olmuştu. Cahiliye devrinde bile böyle tanınırdı. O, Arabistanın en güçlü kabilelerinden olan Amir İbni Sa'sa' kabilesine mensuptu. Kabilesi arasında önemli bir nüfuza sahipti. Onun ilk evliliği Tufeyl İbni Haris ile oldu. Ondan boşanınca Ubeyde İbni Haris ile evlendi. O da Bedir'...
 • SUHEYB-İ RUMİ (R.A)

  15 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Suheyb-i Rumi'nin Künyesi, Ebu Yahya; Nesebi, Süheyb İbni Sinan ibni Malik en-Nemri'dir. Resulullah (s.a.v) onun hakkında: "İslâm'da önde bulunanlar dörttür. Ben Arab'ın, Suheyb Rum'un, Selman Faris'in, Bilal'de Habeş'in önde bulunanıdır."  buyurmakla Suheyb'in şanını, yükseltmiş ve onun kıymetini bildirmiştir. Onun İslâm'la şereflenişi şöyle olmuştur: Babası veya dedesinin ...
 • BEŞİR BİN SA’D (R.A)

  14 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Beşir Bin Sa'd, Medine'li müslümanlardandır. Hazrec kabilesinin Beni Haris koluna mensuptur. Künyesi Ebu Numan'dır. Kızkardeşi Abdullah Bin Revaha (r.a) ile evlidir. İkinci Akabe'ye iştirak ederek İslâm'la şereflenmiştir. Ashab-ı Bedir'dendir. O, Bedir Uhud ve Hendek başta olmak üzere Resul-i Ekrem (s.a.v)  Efendimizle birlikte bütün savaşlara katıldı. Küçük çaptaki birlikle...
 • ADİYY BİN HATEM (R.A)

  13 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Onun İslam'a girişi biraz geç oldu. Kendi liderliğinin elinden gitmesinden korkarak tam 20 yıl gönlünü İslam'a açamadı. Fakat sonunda kavminin bütün fertleriyle birlikte İslam'a girdi. İslam için çalıştı. Tavizsiz bir mü'min oldu. Onun Müslüman oluş hikayesi İslam açlığı duyan herkes için ibretlerle doludur. Şöyle ki Adıyy babasının miras bıraktığı Tayy kabilesinin reisi olarak...
 • SA’D BİN UBADE (R.A)

  10 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Sa'd Bin Ubade, ikinci Akabe batında Müslüman oldu. On iki nakib temsilciden biri olarak seçildi. O, bütün Ensar arasında Kureyş'in Mekke'de Müslümanlara reva gördüğü işkenceden payını alan tek kişidir. Akabe biatında sevgili Peygamberimizi Medine'ye davet etmişlerdi. Müşrikler bunu duyunca Ensar'ın peşine düştü ve Sa'd Bin Ubade (r.a)’yi yakalayarak Mekke'ye geri götürdüler. O...
 • ES’AD BİN ZÜRARE (R.A)

  08 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Re­su­lul­lah’tan birçok mucize gördükleri halde, Mekke müşrikleri ona inan­mamakta ısrar ediyorlardı. Bununla da kalmayarak, Müslümanları ağır işken­celere maruz bırakıyorlardı. Bütün bu eza ve cefalar karşısında dahi Pey­gam­berimiz tebliğ vazifesinden bir an bile olsa geri durmuyor, insanları Al­lah’ın varlığına ve birliğine inanmaya davet ediyordu. Peygamberimiz (s.a.v) ...
 • ŞİFA BİNTİ ABDULLAH (R.ANHA)

  06 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  İlk hicret eden kadınlardan olan Hz. Şifa'nın künyesi Ümmü Süleyman binti Ebi Hasme’dir. Kendini yetiştirmek için çaba gösteren fazilet sahibi bir hanımefendi idi. Hz. Şifa (r.anha) hicretten önce Müslüman olmuştur. Adiyy kabilesinden Ebu Hasme İbni Huzeyfe ile evlenmiştir. Şifa’nın (r.anha) Ebu Hasme’den Süleyman adında bir oğlu ve ismine ulaşamadığımız fakat Şürahbil b. Ha...
 • MUGİRE BİN ŞU’BE (R.A)

  04 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Mugire Bin Şu'be, Taif'de doğdu. Sakif kabilesine mensuptur. Taif'deki rahiplerle anlaşamadı. Medine-i Münevvere'ye yerleşti. Hicretin beşinci yılında Hendek Gazvesi sırasında İslâm'la şereflendi. Resulullah (s.a.v) 'in yanında gazalara iştirak etti. Seriyyelerde kumandanlık yaptı. Şecere-i Rıdvan altında biat etti. Hudeybiye antlaşması sırasında Efendimizin yanından hiç ayrılm...
 • EBU BEKRE ES-SEKAFİ (R.A)

  03 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Ebu Bekre Tâiflidir. Annesi ve babası köle olduğu için o da köle sayılıyordu. Müslümanlar Tâif’i kuşattıkları zaman Peygamber Efendimiz, gelip müslümanlara katılan hürler serbest, köleler hür olacak diye ilân etti. Ebû Bekre Tâif kalesinden aşağı, bekre denen bir kuyu çıkrığı ile inerek gelen 23 köleden biriydi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz ona Ebu Bekre diye iltifat etti. O ...
 • SEHL BİN SA’D (R.A)

  02 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Sehl, Ensar'ın Hazrec koluna mensupdur. Künyesi Ebü'l-Abbas veya Ebu Yahya'dır. Babası Sa'd bin Mâlik (r.a)'dır. Hicretten önce İslâm'la şereflenmiştir. Annesinin ismi kesin olarak bilinememektedir. Sehl'in hicretten beş sene önce doğduğu rivayet edilmektedir. Onun önceki ismi Hazn idi. Resulullah (s.a.v  Efendimiz bu adı değiştirerek Sehl ismini verdi. Sehl bin Sa'd'ın (r.a...