logo

Yazar: MESUT ÇOBAN

MESUT ÇOBAN
E-Posta: mesut.coban@sonsaat.com.tr
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • HAVLE BİNTİ TÜVEYT (R.ANHA)

  02 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Resulullah (s.a.v) Efendimizin saygı gösterdiği, kendisi için ayağa kalktığı bir hanım sahabidir... O, Mekke’li olup Tüveyt İbni Habib’in kızıdır. Mekke’nin ileri gelen hanımlarından Hatice binti Huveylid ile arkadaş idi. Peygamber hanesine yakınlığı dolayısıyla son dinin geldiğini ve Allah Resulünün peygamberliğini birçok kimseden önce duymuştu. Havle binti Tüveyt, Hz. Hati...
 • SELMA BİNTİ UMEYS (R.ANHA)

  30 Haziran 2020 Köşe Yazıları

  Şehitlerin efendisi Hazreti Hamza(r.a) ’ın hanımı… Resulullah(s.a.v)  Efendimizin baldızı… Meymune(r.a) annemizin kız kardeşi… “Mümine kız kardeşler” iltifatına mazhar olmuştur. O, Mekke’de doğup büyüdü. İslâm’ın ilk günlerinde Allah Resulüne teslim oldu. Babası, Umeys ibni Sa’d olup annesi, Hind binti Avf’dır. Selma(r.anha)  dokuz kız kardeş idi. Hepsi de İslâm’la şerefl...
 • HANSA (R.ANHA)

  29 Haziran 2020 Köşe Yazıları

  Hansa Hatun, bir çok şair yetiştirmiş Beni Süleym kabilesine mensuptur. Hansa (çekik burunlu) lakabıyla tanınmıştır. Asıl adı Tümadır binti Amr'dır. Babası, Amr ibni Şerid'dir. O, Arap edebiyatında kadın şairlerin en önde geleni kabul edilir. Şiirlerinin çoğunu Cahiliye devrinde söylemiştir. Savaşlardaki, yiğitlik, kahramanlık sahnelerini kadın duygusallığı içinde sade bir dill...
 • ÜMMÜ ŞERİK (R.ANHA)

  28 Haziran 2020 Köşe Yazıları

  Ümmü Şerik (r.anha) Kureyş’e mensuptur. Mekke’de müslüman oldu. Asıl adı “Guzeyye binti Cabir İbn Hakim” ’dir.“Ümmü Şerik” künyesiyle meşhur olmuştur. Bu künye ile anılan birkaç hanım sahabi olduğu rivayet edilmektedir. Ümmü Şerik (r.anha) imanının tadını alan, heyecanını duyan ve İslâm’ı yaymak için canla başla uğraşan bahtiyar bir hanımdı. Kureyş kadınlarının evlerine sık ...
 • ÜMMÜ RUMAN (R.A)

  27 Haziran 2020 Köşe Yazıları

  Ümmü Ruman (r.anha) Serat’tan Mekke’ye gelmiştir. Asıl adı Zeynep’dir. Babası Amir ibni Uveymir’dir. Önce Haris el- Esedi ile nikahlandı. Bu evlilikten Tufeyl adında bir oğlu oldu. Haris, Hz. Ebu Bekir (r.a)’ın yakın arkadaşı idi. Mekke’de vefat edince Ümmü Ruman Hz. Ebu Bekir (r.a) ile evlendi. Abdurrahman ile Hazreti Aişe bu anneden dünyaya geldi. Ümmü Ruman İslâm’ın ilk günl...
 • CEMİLE BİNTİ SELÜL(R.ANHA)

  26 Haziran 2020 Köşe Yazıları

  O, Medine’li olup Hazrec kabîlesine mensuptur. Babası münafıkların reisi Abdullah İbni Ubey İbni Selül’dür. Hazrec kabilesinin reisidir. Bedir Savaşından hemen sonra müslüman olmuş görünmesine rağmen İslâm’a beslediği kin ve düşmanlık duygularından kurtulamamıştır. Annesi, Havle binti Münzer’dir. Hazreti Hanzala (r.a)’ın hanımıdır. Cemile binti Übey İbni Selül, müslümanları ...
 • ZEML İBNİ AMR(R.A)

  25 Haziran 2020 Köşe Yazıları

  Müslüman oluşunun sevincini kendi söylediği şiirle paylaşan ve halkına ilan eden bir sahabi!.. Kabile halkından her bir ferdin İslâm’la buluşması için çalışan, gayret eden ve çırpınan bir tebliğ eri!.. Onun İslam’la şereflenişi ibret verici, garib bir hadise sonucunda olmuştur. Kuzey Arabistan’da yaşayan Yemen taraflarında ikamet eden Kudaa kabilesine bağlı Uzre oğullarına m...
 • ZEKVAN İBNİ ABDİKAYS (R.A)

  24 Haziran 2020 Köşe Yazıları

  Zekvan ibni Abdikays, Medine’de doğup büyüdü. Hazrec kabilesinin amir ibni Züreyk oğulları koluna mensuptur. İslam’la şereflenişi şöyle olmuştur: “-Medine’nin ileri gelenlerinden Es’ad ibni Zürare ile bir konuda ihtilafa düşmüşlerdi. Buna bir çözüm bulmak için Mekke’ye gidip müşriklerden Utbe ibni Rebia’nın hakemliğine başvurmaya karar verdiler. Mekke’ye geldiklerinde Utb...
 • DUBAA BİNTİ ZÜBEYR (R.ANHA)

  22 Haziran 2020 Köşe Yazıları

  Hane-i saadete rahat girip çıkabilen ve Efendimiz’in sohbetlerinden istifade etmeye çalışan bahtiyar bir hanım!... Hac için ihrama girerken şart koşma, şartlı ihrama girme konusunda rivayet ettiği hadis-i şerif ile tanınan bir hanım sahabidir!... O, Mekkeli olup Kureyş kabilesinin Haşimi koluna mensuptur. Babası, Zübeyr ibni Abdülmuttalib, annesi, Atike binti Ebu Vehb’dir. ...
 • HAVVA BİNTİ ZEYD (R.ANHA)

  21 Haziran 2020 Köşe Yazıları

  Havva binti Zeyd (r.anha) Medine’lidir. İslâm’ın ilk devirlerinde İslâm’la şereflendi. Babası Zeyd ibni Seken el-Evsi’dir. Annesi Abdüleşhel oğullarından Akreb binti Muaz’dır. O, Bedir savaşında şehit düşen sahabilerden Rafi ibni Yezid’in kızkardeşidir. Havva (r. anha) davasında pes etmeyen ve inancı uğrunda çok mücadele vermiş bir hanımdır. İslâm’ı yaşama konusunda çok çile...
 • NUMAN BİN MUKARRİN (R.A)

  20 Haziran 2020 Köşe Yazıları

  Resulullah (s.a.v) Medine'ye hicret etmişti. Bu haber Müzeyne kabilesine de ulaşmıştı. Kabilesinin reisi olan Numan Bin Mukarrin, bir akşam kabilesinin ileri gelenleriyle oturuyordu... Onlara şöyle dedi: "Ey kavmim! Vallahi biz Muhammed'den ancak iyi şeyler duyduk. Hayırlı haberler aldık. Onun merhamet, şefkat ve adaletini öğrendik. Başkaları ona koşarken, biz niçin yavaş da...
 • HZ.ZİNNİRE (R.ANHA)

  19 Haziran 2020 Köşe Yazıları

  Zinnire (r.anha) Mahzum oğulları veya Abdüddar oğullarından bir müşrikin cariyesi idi. İslâm'ın ilk günlerinde Mekke semalarında parlayan İslam güneşinin nuruyla gönlünü aydınlattı. Hak yolunu buldu ve ilk müslüman hanım sahabilerden oldu. O, müşrikler tarafından en ağır işkencelere uğratılan kadın köleler arasında idi. Onun efendisi katı bir İslâm düşmanıydı. İslâm’ın ilkleri ...
1 2 3 8