logo

Yazar: MESUT ÇOBAN

MESUT ÇOBAN
E-Posta: mesut.coban@sonsaat.com.tr
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • HAMNE BİNT-İ CAHŞ(R.ANHA)

  02 Ağustos 2020 Köşe Yazıları

  Hz. Hamne, Peygamberimizin halası Ümeyme bint-i Abdülmuttalib’in kızıy­dı. Aynı zamanda müminlerin annelerinden Zeyneb bint-i Cahş’ın (r.anha) kardeşi olduğundan Re­sulul­lah’ın baldızı olma şerefini kazanmıştı. İslamiyet’in ilk yıllarında Müslüman olmuştu. Peygamberimize bütün kalbiyle bağlıydı. Bü­yük sahabilerden Mus’ab bin Ümeyir (r.a.) ile evliydi. Aile hayatlarında İslam ...
 • HZ.İBRAHİM , HZ.İSMAİL VE TESLİMİYET

  01 Ağustos 2020 Köşe Yazıları

  İbrahim Aleyhisselâm Allah’ü Teâlâ’dan kendisine salih bir evlat vermesini istedi. Cebrail Aleyhisselâm geldi ve bir oğlan çocuğu olacağını müjdeledi. İbrahim Aleyhisselâm da aşırı sevincinden, onu, Allah rızası için kurban edeceğini nezretti. Sonra İsmail Aleyhisselâm dünyaya geldi. Yedi veya on üç yaşına geldiğinde Halil-İbrahim Aleyhisselâm Celil olan Rabbinin emriyle Hazret...
 • ABDULLAH BİN ATİK (R.A)

  31 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  İslam nurunun yayılması Mekke müşrikleri yanında Yahudileri de endişelendi­riyordu. Bilhassa Beni Nadir Yahudileri bir türlü Re­su­lul­lah(s.a.v)’ın peygamberliğini hazmedemiyorlardı. Re­su­lul­lah(s.a.v)’a karşı kin, haset ve adavet besliyorlardı. İçle­rindeki alimleri Re­su­lul­lah(s.a.v)’a göndererek zor durumda bırakmak istiyorlardı. Fa­kat Kur’ân onları susturuyordu. İş...
 • AMR BİN SABİT UHAYRİM (R.A)

  30 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Amr bin Sabit, “Uhayrim” lakabıyla tanınıyordu. Amr (r.a.) Medineliydi. Bütün kav­­mi Müslüman olduğu halde, o tek başına Müslümanlara muhalefete devam ediyordu. Uhud Savaşı devam ederken Medine’de kalan Uhayrim’i bir düşünce kapla­mıştı. Müslümanların inandıkları dava uğrunda canla başla çalışmalarının ve hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerinin sebebi neydi? Uhayrim bunu düşü...
 • KA’B BİN ZÜHEYR (R.A)

  29 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Ka’b, şair bir sülaleden geliyordu. Babası Züheyr kuvvetli bir şairdi. Yahudi ve Hıristiyanların meclislerine devam ederdi. Bu sebeple yakında bir peygambe­rin çıkacağını biliyordu. Züheyr bir gece rüyasında gökten bir ip uzatıldığını, elini uzattığı hâlde onu tutama­dığını gördü. Bunu, çıkacak peygambere kendisinin yetişemeyeceğine yordu. Çocuklarına, ona yetişirlerse iman ...
 • VEHB BİN KABUS(R.A)

  28 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Vehb bin Kabus(r.a) ve yeğeni Haris bin Ukbe(r.a), Medine’ye satmak için koyun getir­mişlerdi. Müzeni kabilesinden olan bu iki kişi, Medine’yi değişmiş ve boşalmış bir halde görünce sordular: “Halk nerede?” “Uhud’da. Re­su­lul­lah ile birlikte Kureyş müşrikleriyle çarpışmaya gittiler.” “Burada işimiz ne? Ne güne duruyoruz? Biz de Re­su­lul­lah(s.a.v)’ın izinden gitmek ist...
 • MEYSERE BİN MESRUK (R.A)

  27 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Peygamberimiz (a.s.m.) nerede bir topluluk görse, hakkı tebliğ ediyor, ilan edi­yor­du: Ukkaz’da,  Mecenne’de,  Zülmecaz’da… Kabile kabile dolaşıyor, iman tohumlarını atıyordu. Kovuluyor, hakaretlere ma­ruz kalıyor, ama yine yılmıyordu. Bu tohumlar belki yıllar sonra meyve vere­cekti. O, “hakkı tebliğ” vazifesini yerine getiriyordu. Muharib bin Hafsaoğulları yurdunda 120 yaş...
 • HARAM BİN MİLHAN (R.A)

  26 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Uhud Savaşı’ndan dört ay sonraydı… Necid bölgesinde oturan Amiroğulları kabi­le­si­nin reisi Ebu Bera, Peygamberimize gelerek, kavmine İslamiyet’i anlatmala­rı için birkaç sahabi göndermesini istedi. Re­su­lul­lah da göndereceği sahabileri himaye etmesi için Ebu Bera’dan söz aldıktan sonra Suffe Ashabı’ndan 40 (bir rivayete göre 70 kişilik) bir irşat heyeti gönderdi. İşte bu he...
 • EBU’L – YESER(R.A)

  25 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Ebu’l-Yeser (r.a.), Ensar’dandı. İkinci Akabe Biatı’na katılmıştı. Peygamberi­mizle birlikte bütün savaşlara iştirak etti. Bedir Savaşı’nda çok büyük kahra­manlıklar gösterdi. Müşriklere kan kusturduğu bir sırada, müşriklerin safında bulunan, Peygamberimizin amcası Abbas’la karşılaştı. Onu öldürmedi. Çünkü Re­su­lul­lah, amcasının öldürülmesini yasaklamıştı. “Re­sûulul­lah seni...
 • FEYRUZ BİN DEYLEMİ(R.A)

  24 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Feyruz bin Deylemi (r.a.), İran hükümdarının Habeşlileri Yemen’den sürüp çı­kar­mak için gönderdiği İranlıların çocuklarındandır. Hicret’in 10. yılında Müs­lüman ol­du. Re­su­lul­lah’ı görmek, onun sohbetinde bulunmak için bir heyetle birlikte Medine’ye geldi. Peygamberimize, “Ya Re­sûulal­lah, bizim nereden gel­diğimizi biliyorsunuz. Bizler Müslüman olduk. Velimiz, yardımcımız...
 • TEMİMÜ’D DARİ (R.A)

  23 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Aslen Filistinliydi. Hıristiyanların ileri gelen alimlerinden biriydi. Hicret’in 9. senesinde bir heyetle Şam’dan Medine’ye, Re­su­lul­lah’ı (a.s.m.) görmeye gelmiş ve görüştükten sonra da İslam’la şereflenmişti. Peygamberimiz (a.s.m.) onların kalplerini İslam’a iyice ısındırmak için, bir is­tekleri olup olmadığını sordu. Temimü’d-Dari diğer arkadaşlarıyla birlikte Re­su­lul...
 • MUAMMER BİN ABDULLAH(R.A)

  22 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Hz. Muammer, İslamiyet’in ilk yıllarında Müslüman oldu. İkinci kafileyle Habeşistan’a hicret etti. Bir müddet sonra Mekke’ye tekrar döndü. Medine’ye hicret etmekte bi­raz gecikti, bu sebeple savaşlara iştirak edemedi. Veda Haccı’na katıldı. Peygamberimizin hizmetinde bulundu. Re­su­lul­lah’ın devesi üzerinde bulunan “mahmil”i düzenlemekle vazifelendirilmişti. Bir defasında i...