logo

Yazar: MESUT ÇOBAN

MESUT ÇOBAN
E-Posta: mesut.coban@sonsaat.com.tr
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • ZEYD BİN DESİNNE (R.A)

  19 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Hz. Zeyd (r.a.), Hz. Hubeyb’le birlikte müşriklerce yakalanıp Mekke’ye götürü­len iki mazlumdan birisidir. Mekke’ye varınca, Safvan bin Umeyye, “Bedir’de öldürülen babasının intikamını almak” düşüncesiyle Hz. Zeyd(.r.a)’i, 50 deve karşılı­ğında satın aldı. Safvan, Hz. Zeyd(r.a)’i zincire vurup hapsetti. Bir müddet işkenceden sonra, idam etmek üzere Ten’im mevkiine götürdü. ...
 • VASİLE BİN ESKA (R.A)

  18 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Yeni Müslüman olmanın bütün zevk ve heyecanını içinde taşıyan Vasile, Resul-i Ekrem Efendimizle (s.a.v)) sabah namazını kılmak için can atar. Namaz­dan sonra Re­su­lul­lah(s.a.v), daha önce hiç görmediği bu yabancı simanın kim oldu­ğunu sorar. Vasile kendini tanıtır ve Re­su­lul­lah ile anlaşma yapmak üzere geldi­ğini ifade eder. Re­su­lul­lah Efendimiz (s.a.v), “İstediğim ve i...
 • CEBBAR BİNB SAHR(R.A)

  17 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Hz. Cebbar, Medineliydi. İkinci Akabe Biatı’nda bulundu. Başta Bedir olmak üzere Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara iştirak etti. Hayber fethedildikten sonra Peygamberimiz kendisini Hayber vergisini top­lamak üzere vazifelendirdi. Cebbar (r.a.) aynı vazifeyi Hz. Ebu Bekir(r.a) ve Hz. Ömer(r.a) devirlerinde de yürüttü. Hz. Cebbar(r.a), Peygamberimize olan bağlılığıyl...
 • HZ.CÜLEYBİB (R.A)

  15 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Hz. Cüleybib, Ensar’dandı, bekardı. Peygamberimiz onu evlendirmek istedi. Ensar’dan birinin kızına talip oldu. Sahabi, “Annesiyle bir konuşayım.” dedi. Hanı­mının yanına giderek, Re­su­lul­lah’ın, kızlarını istediğini söyledi. Kadın, “Memnu­niyetle!” dedi. Kızını Re­su­lul­lah’ın kendisi için istediğini zannetmiş. Sonradan Hz. Cüleybib (r.a.) için olduğunu öğrenince, “Hayır.” d...
 • UBADE BİN SAMİT(R.A)

  14 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Peygamberimize ve onun dava arkadaşları olan güzide cemaate kucak açarak, insanlık tarihinin kaydettiği en üstün misafirperliği gösteren Ensar’ın ileri gelen simalarından birisi de Ubade bin Samit’tir (r.a.). Hz. Ubade, Hicret’ten önce vuku bulan Birinci ve İkinci Akabe Biatlarına ka­tılan, Peygamberimizle her hâl ü kârda beraber olacaklarına, canlarını yoluna feda edecekler...
 • ŞUCA BİN VEHB (R.A)

  13 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Hz. Şuca, İslam davetine ilk uyanlardandı. Habeşistan’a ve Medine’ye hicret ederek iki defa muhacir oldu. Başta Bedir ve Uhud olmak üzere Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara iştirak etti. Büyük kahramanlıklar gösterdi. Hudeybiye Sulhü’nden sonra Peygamberimizin çeşitli hükümdarlara gönder­diği elçilerden biri de Hz. Şuca(r.a) idi. Re­su­lul­lah onu bir mektupla Şam h...
 • HZ.HALİME(R.A)

  12 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Mekke’nin havası yeni doğan çocuklara yaramıyordu. Bu sebeple çocuklarının sıhhatli yetişmesini isteyen bazı ai­leler onları çölde yaşayan sütanneye veriyorlardı. Çünkü hem çölün havası gü­zel, suyu temiz ve tatlı idi, hem de orada yetişen çocuklar Arapça’yı daha düzgün bir şekilde konuşuyordu. Sütanne olacak kadınlar yılda iki kez Mekke’ye gelirler, küçük çocukları ala­rak ...
 • ORHAN GAZİ (1281-1362)

  10 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Orhan Gazi, II. Osmanlı padişahıdır. Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğludur. Osman Gazi'nin vefatı üzerine 1324'te başa geçti. Devletin teşkilatlanmasında ve atılım göstermesinde önemli pay sahibi oldu. Osmalı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi’nin oğlu olup doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Devletin merkezi Bilecik iken babası Orhan’ı deneyimli bir atabey ile Kara...
 • OSMAN GAZİ (1257-1326)

  09 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Osman Gazi Türk padişah, Osmanlı Devleti’nin ve hanedanlığının kurucusudur. İlk Osmanlı kaynaklarına göre Anadolu’ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt bölgesine yerleşen Ertuğrul Gazi’nin oğludur. Osman Gazi’nin gençliğinin geçtiği Eskişehir ve çevresinde yerleşik hayatın oldukça gelişmiş olduğu bilinmektedir. Osman’ın ve babası Ertuğrul’un hangi boya mensup oldukla...
 • ERTUĞRUL GAZİ (ö. 680/1281-82 [?])

  08 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Ertuğrul Gazi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey’in babasıdır. Hayatı hakkında Osmanlı kaynaklarında geçen bilgiler; Selçukluların hizmetinde başarılı akınlar yaparak kendisine bir çok yurtluk verildiği ve Selçuklu sultanı tarafından hil'at giydirilerek önemli bir konumda olduğudur. Kayılara mensup Ertuğrul Gazi’nin ataları, 9. yüzyıldan sonra Selçuklularla birlikt...
 • RABİ’ BİN ÂMİR (R.A)

  07 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Hz. Ömer’in (r.a.) hilafeti zamanı idi… İslam adaleti altında Müslümanlar bir tarafta altın devirlerini yaşarken, İslam orduları da dört bir cephede yeni fetihler yapıyor, zaferler kazanıyor ve İslam topraklarını genişletiyorlardı. Sa’d ibni Ebî Vakkas’ın (r.a.) kumandası altındaki 34 bin kişilik İslam ordusu Acem topraklarına dayanmıştı. Resûl-i Ekrem’in (a.s.m.) duasının t...
 • KA’B BİN UCRE (R.A)

  06 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Medineli olan Hz. Ka’b, Peygamberimize büyük bir muhabbetle bağlıydı. Resulullah’ı üzgün veya düşünceli görse sebebini sorar, yapabileceği bir şey varsa hemen harekete geçerdi. Bir defasında Resulullah’ı ziyaret etmişti. Mübarek sima­sının biraz solgun olduğunu gördü. “Anam babam size feda olsun, yâ Resulallah! Neyiniz var?” diye sordu. Peygamberimiz, “Üç gündür ağzıma bir şey ...