logo

Yazar: MESUT ÇOBAN

MESUT ÇOBAN
E-Posta: mesut.coban@sonsaat.com.tr
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • EBU DAHDA (R.A)

  13 Mayıs 2020 Köşe Yazıları

  Ebu Dahdah (r.a)  Ensar’ın hatibi olarak tanınırdı. Kudaa kabilesinin Beli kolundan Amr ibni Avf’ın himayesi altında yaşardı. Asıl adı “Sabit İbni Ed-Dahdaha” olup, “Ebu’d-Dahdah” künyesiyle meşhur olmuştur. (İstiab, IV, 1646-1647) Ebu Dahdah (r.a) ilim aşkıyla doluydu. İslami konuları öğrenmek için gayret eder ve soru sormaktan çekinmezdi. Onun Fahr-i Kainat (s.a.v)  Efendi...
 • SUHEYB-İ RUMİ (R.A)

  12 Mayıs 2020 Köşe Yazıları

  Suheyb-i Rumi'nin Künyesi, Ebu Yahya; Nesebi, Süheyb İbni Sinan ibni Malik en-Nemri'dir. Resulullah onun hakkında: "İslâm'da önde bulunanlar dörttür. Ben Arab'ın, Suheyb Rum'un, Selman Faris'in, Bilal'de Habeş'in önde bulunanıdır." buyurmakla Suheyb'in şanını, yükseltmiş ve onun kıymetini bildirmiştir. Onun İslâm'la şereflenişi şöyle olmuştur: Babası veya dedesinin vazifesi ...
 • HALİD BİN SAİD (R.A)

  11 Mayıs 2020 Köşe Yazıları

  Halid Bin Said (r.a.) ilk Müslümanlardan ve Hz. Peygamber’in kâtibidir. Babası Cahiliye döneminde Mekke’nin ileri gelenlerinden, daha sonra da İslâm’ın tanınmış düşmanlarından biri olup Ebu Ühayha künyesiyle tanınırdı. Halid’in Hz. Ali ve Ebubekir’den (r.a.) önce veya Ebubekir’le (r.a.) beraber yahut ondan hemen sonra İslâm’ı kabul ettiği, fakat babasından çekindiği için ...
 • ABDULLAH İBNİ MES’UD (R.A)

  10 Mayıs 2020 Köşe Yazıları

  Abdullah İbni Mes’ud (r.a) ilk müslümanlardan ve ashab-ı kiramın ilim ve fazilet bakımından önde gelenlerindendir. Künyesi Ebu Abdurrahman’dır. Müslüman olduğu günden itibaren Hz. Peygamber’in yanından ayrılmamış ve ona hizmetten zevk almıştır. Abdullah İbni Mes’ud zayıf, nahif bir kişi idi. Tatlı bir sesi, sevimli bir yüzü vardı. Müslüman olduğunda müslümanların adedi çok a...
 • EBU FÜKEYHE (R.A)

  09 Mayıs 2020 Köşe Yazıları

  Yemen’in Ezd kabilesine mensup olduğu rivayet edilir. Adını Eflah diye zikredenler de vardır. Mekke’de ilk Müslüman olanlardan biri olan Ebû Fükeyhe, Kureyş’in ileri gelenlerinden Safvân b. Ümeyye’nin veya Abdüddâroğulları’nın kölesiydi. Kur’ân-ı Kerîm’de “müstaz‘afûn” olarak nitelendirilen (en-Nisâ 4/75) ve Kureyşli müşriklerce ağır işkencelere mâruz bırakılan Bilâl-i Habeş...
 • AMR İBNİ ABESE ES-SÜLEMİ (R.A)

  08 Mayıs 2020 Köşe Yazıları

  Amr İbni Abese (r.a.) Süleym oğulları kabilesinin Becile boyuna mensuptur. Ebu Zer Gıfari (r.a.) ile ana bir kardeştir. Ebu Necih veya Nüceyh künyesiyle anılır. Babasının adı Halid, annesinin Remle'dir. O'nun İslam'la şereflenişini, Resulullah (s.a.v) Efendimizle buluşmasını kendisi şöyle anlatmıştır: "Ben Cahiliye devrinde iken halkın sapıklık üzere bulunduğunu, doğru bir y...
 • ABDULLAH EL-MÜZENİ (R.A)

  07 Mayıs 2020 Köşe Yazıları

  Abdullah el-Müzeni’ye(r.a) babası öldüğünde hiç mal bırakmamıştı. Zengin olan amcası onu yanına alıp büyütmüş ve mal sahibi yapmıştı. Allah Resulü s.a.v) Medine’ye hicret ettiği zaman Abdullah Müslüman olmak istemişse de müşrik amcası yüzünden buna muvaffak olamamıştı. Peygamber Efendimiz, Mekke’yi fethedip Medine’ye döndüğü zaman Abdullah, amcasına: “–Ey amca! Müslüman olmanı ...
 • TALHA BİN UBEYDULLAH (R.A)

  06 Mayıs 2020 Köşe Yazıları

  Künyesi Ebu Muhammed Talha b. Ubeydillah b. Osman et-Teymi el-Kureşi’dir. Doğduğu tarih hakkında kesin bir bilgi yoktur.  İslam öncesi Mekke’nin önemli tüccarlarından biri olan Hz. Talha ticaret için bulunduğu Busra’da karşılaştığı bir rahipten Hz. Muhammed (s.a.v)’in peygamberliğini öğrenince hemen Mekke’ye döndü ve Hz. Ebu Bekir vasıtasıyla İslamiyet’i kabul edip ilk müslüman...
 • EBU HUZEYFE BİN UTBE BİN REBİA (R.A)

  05 Mayıs 2020 Köşe Yazıları

  Ebu Huzeyfe Mihşem Bin Utbe Bin Rebia (r.a.) ilk Müslüman olan sahabilerdendir. Künyesiyle tanındığı için adı kesin olarak bilinmemekle birlikte kaynakların çoğunda Mihşem, bir kısmında da Haşim ve Hüşeym şeklinde geçmektedir. Babası Utbe Bin Rebia müşriklerin ileri gelenlerindendi. Kırk dördüncü Müslüman olduğu rivayet edilen Ebü Huzeyfe, İslam’ın ilk yıllarında okuma yazma bi...
 • VAHŞİ BİN HARB (R.A)

  04 Mayıs 2020 Köşe Yazıları

  Vahşi bin Harb’in Hz.Hamza’yı şehid edişinin üzerinden yıllar geçmişti…Geçen zaman içinde müşrikler günden güne zayıflamış, İslam ise güçlenmişti. Günler ilerledikçe , Vahşi, Hz.Hamza gibi bir İslam kahramanını katletmenin suçluluğu ve ıstırabını daha fazla hisseder olmuştu. Nihayet Mekke Müslümanlar tarafından fethedildi. Vahşi hemen Taif’e kaçtı. Bir müddet sonra bir Ta...
 • HİND BİNT-İ UTBE (R.ANHA)

  03 Mayıs 2020 Köşe Yazıları

  İslam ordusu Mekke’yi fethetmiş, küçük gruplar halinde devam eden sokak ça­tış­maları sona ermiş ve Kabe putlardan temizlenmişti. Re­su­lul­lah’ın engin şef­kati ve mü­samahası yine kendini göstermiş, kılıçlarını terk edip Kabe’ye sığı­nanlara eman veril­mişti. İslam ordusunun haşmeti ve Re­su­lul­lah’ın müsamahası karşısında kalplerinin katılıkları erimiş, hakkı görmüş olan...
 • ÜMMÜ VARAKA (R.ANHA)

  02 Mayıs 2020 Köşe Yazıları

  Ümmü Varaka (r.anha) Bedir Harbine katılmak için ısrarla müsaade istemesi üzerine Rasulullah (s.a.v) Efendimizin “Allah sana şehidlik nasib edecektir.” diye müjde verdiği bir bahtiyar!.. Onu her gördüğü yerde “şehide” hitabıyla karşılayan mutlu bir hanım!.. Hasretini çektiği makama kendi köleleri tarafından evinde şehid edilerek kavuşan bir hanım sahabi!.. Onunla ilgili fazl...