logo

Yazar: NURTEN LÖKBAŞ

NURTEN LÖKBAŞ
E-Posta: nurten.lokbas@sonsaat.com.tr
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • BEYRUT’UN FİŞİ ÇEKİLDİ

  08 Ağustos 2020 Köşe Yazıları

  Lübnan tarih boyunca altı kez yıkılıp yedi kez inşa edilen bir bölge.  Şimdi yedinci kez yıkıldı. 2013 yılında Batum’dan Mozambik’e giden Amonyum Nitrat yüklü bir gemi, seferi engellenerek Beyrut limanında tutuluyordu.2750 ton Amonyum Nitrat altı yıldır Beyrut limanında depolardaydı. Yıllardır bekleyen bu madde neden şimdi patladı veya patlatıldı? Tamda buradan çıkaral...
 • KURBAN BAYRAMI

  01 Ağustos 2020 Köşe Yazıları

  İslam dünyasının en seçkin günlerinden biri olan Kurban Bayramı’na yine eriştik Elhamdülillah. Mali bir ibadet olan ve aynı zamanda sosyal yardımlaşmayı sağlayan Kurban,”kurbet” dini terim olarak ibadet niyeti ile tebit edilmiş günlerde belirlenmiş bir hayvanı Allah rızası için kesmektir.Buna “udhiyye” de denir. Kurban kesmak hanefi fıkhına göre vacip diğer mezheplere göre s...
 • MESCİD-İ AKSA İLK KIBLEMİZ

  25 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  “Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid’i Aksa’ya götüren Allah, eksikliklerden münezzehtir.O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.”İsra.1 Yüce Allah (c.c) Hz. Peygamber efendimizi bir gece vakti Mescid-i Haram’dan çevresi mübarek kılınan Mecsid-i Aksa’ya götürüyor.Surede bu yolculuğun ilahi a...
 • LANETLİ KAVİM HORTLADI

  18 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Helak olan Lut kavminin günümüzde yaşayan mensupları her platformda pis kokularını yayıyorlar. Dünyayı kirletmeye devam ediyorlar. Günümüzde pedofili ile bağlantılarının olduğu bilinen bu lanetli kavim, demokrasinin kendilerine tanıdığı ifade özgürlüğü çerçevesinde; ahlaksız, hadsiz ve edepsizce kutsallarımıza saldırıyorlar. Türkiye imzaladığı garabet bir sözleşme ile bun...
 • KUDÜS VE HRİSTİYANLIK

  11 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  İlk dönemlerde Hristiyanlık, Yahudilik içerisinde bir mezhep gibi görülse de 1. yüzyılın sonlarında Pavlus’un gayretleri ile Yahudilik’ten ayrılıp yeni bir din olma sürecine girmiştir. O dönemde Roma imparatorluğu’nun inancı paganlık olduğu için Hristiyanlar baskı altında yaşamışlardır. Hristiyanlar için Kudüs’ün önemi 326 yılında  Roma İmparatoru Konstantin’in annesi  He...
 • KUDÜS (2)

  05 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Yahudilerin yetmiş yıl süren esaretlerinin sonunda bugünkü İranlıların atası olan Pers Kralı Kiros, Babil krallığına son vererek Yahudilerin Filistin topraklarına dönüşlerine izin verdi. Yahudiler yıkılan birinci tapınağın yerine ikinci tapınaklarını inşa ettiler. M.Ö. 332’ de Makedonya Kralı Büyük İskender’ in Mısır’dan Fırat’ a kadar uzanan toprakları ele geçirmesi Yahudi ...
 • KUDÜS (1)

  04 Temmuz 2020 Köşe Yazıları

  Binyamin Netanyahu Dışişleri Bakanlığı’ nda katıldığı bir programda yazımı yazdığım bugün yani 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Batı Şeria’ yı ilhak planını devreye sokacaklarını duyurdu. Netanyahu’nun ilhak planı ABD başkanı Donald Trump’ın “Yüzyılın Planı” olarak dünyaya duyurduğu Ortadoğu planına dayanıyor. Netanyahu atacakları bu adımla “Siyonizm tarihinde yeni bir sayfa” ...
 • MÜSLÜMANLAR BATI HADARATINA TESLİM OLAMAZLAR

  27 Haziran 2020 Köşe Yazıları

  İslam dünyası, İslam hükümlerini yanlış tatbik edip dini yaşamada ihmal gösterince gerileme devrine girdi. Müslümanlar Batı’ nın da teşvikiyle bu geri kalmışlıklarının nedeninin İslam’dan olduğunu zannettiler. İslam dininin kendilerini geri bıraktığı telkinleri Hristiyan alemi tarafından o kadar yoğun propagandalarla devam ediyordu ki ,Müslümanlar ,nihayetinde  ezikliği kabul e...
 • SOSYAL MESAFE Mİ ? FİZİKİ MESAFE Mİ ?

  20 Haziran 2020 Köşe Yazıları

  Sosyal kelimesinin etimolojik kökeni Fransızca’dır. Fransızca "social" kelimesinden alıntıdır. İçtimai sözcüğüne karşılık, "dilimize toplum, toplumla ilgili, toplumsal” anlamında geçirilmiştir. Modern Türkiye’de pek çok kelimenin başına gelen talihsizlikten nasibini alan "içtimai" kelimesi unutulmuş, unutturulmuş bir kavramdır. Covid - 19 salgını ile dilimize yeni kelime ve ...
 • ŞEHİR KURAN SİYAHİ KADIN

  13 Haziran 2020 Köşe Yazıları

  Vahşi kapitalist sistem tükeniş noktasında can çekişiyor. Artık geleceğe ilişkin umut verememektedir. İsyan ve öfke ateşi ile tutuşmuş sokaklara taşan kızgın kitleleri kontrol altına alamamaktadır. Her ne kadar kapitali elinde tutanlar, halkın öfkesinin kapitalizme değil “vicdanını kaybetmiş olan bir kapitalizme” karşı olduğunu söyleseler de halkın öfkesini dindiremiyorlar. Art...
 • AMERİKA TARİHİ IRKÇILIKLA YAZILMIŞTIR

  05 Haziran 2020 Köşe Yazıları

  Amerika Birleşik Devletleri tarihi, korkunç olaylarla doludur. Zengin ve bakir topraklarıyla Amerika, Avrupalıların iştahlarını kabartmıştır. Bu nedenle yeni kıtanın keşfinin ardından bölgeye akın akın göçler başlamıştır. Kıtanın gerçek sahipleri olan yerlilerin elinden, tarihte eşine az rastlanır bir vahşetle, hem altın, gümüş gibi yeraltı zenginlikleri, hem de toprakları alı...
 • Gelecek Nesiller Kimin Olacak ?

  29 Mayıs 2020 Köşe Yazıları

  Hristiyan dünyasında bulunan teslis inancı , kilise ve din  adamlarının baskıcı uygulamaları, asli günahın nesiller boyu insanlara sirayet etmesi gibi tarihsel arka plana yönelik tepkisel bir alt yapıya sahip deizm, nasıl oldu da müslümanların çocukları tarafından kabul gören bir inanç haline geldi ? Halbuki İslam vahye dayalı bir tevhid akidesidir. İslam dininin kutsal kitabı ...