İSLAMİ İSRAİL ŞART

Rab buyuruyor ki. Biz kitap'ta yazdık, Ey İsrailoğulları! Yeryüzünde fesat çıkaracaksınız. Yani Allah baştan açık ediyor. Bak şu soruya yanlış cevap vereceksiniz. Yapma, yapma! Ona rağmen yine gidip onu yanlış yapıyor. Yani şu imtihanda kitap açık, her şey açık. Ama bir hak ediş meselesi. İşte böylesine Allah'ın ayarladığı bir imtihan dünyası.  

Ve beni İsrail. Bu beni, yani oğulları anlamına ibni ise oğlu tekil. İbni israil,  İsrail'in oğlu yerine daha bizim tarafımızdan bu memlekette anlaşılsın diye, İbni İsrail değil de ibne İsrail diyorum. Bunu böyle anlayın. Çünkü bir İsrail var. Yakup Aleyhisselam. Bunda sorun yok.O İslam. Yakub Aleyhisselam. Ama onu o ibneler affedersiniz suiistimal ediyor, istismar her türlüsünü yapıyor. Dolayısıyla bu onlara az gelir de ben Türkçe anlaşılsın diye, biliyorsunuz ben Gur'ani Arapça, Türkçe çalışıyorum. Kuran'ı Türkçe. O da onun Kurani Türkçesi. Ve bunlar bu konuda meşhur oldular. Meşhur. Dakika bir, gol bir İsrail'in oğulları var.

İsrail Yakup Aleyhisselamın lakabı. Güzel bir lakap. Başüstüne. Ama o veletlere gelince iş değişiyor. Dakika bir, gol bir. Yusufu kuyuya attılar, Firavuna sattılar. Öyle mi? Satanist bunlar satıcı, satan yahu, satan. Hem satan, hakikaten hakikati satan hem de satanist. Şeytanın iş ortağı. Şeytan bunlara ihale etmiş. Bunlar taşeron. Şeytan çekilmiş. Bakın öyle değil mi? Ben üstüm ırkım diyor. Bunu kim diyordu, iblis diyordu. Bulaştırmış kodlarına kadar enjekte ede ede, ede ede. Şu anda yaşayan insani şeytanlar. Hem de devlet olarak, din olarak, ulus olarak. Öteye gitmenize gerek yok. 

İşte Yusuf'a bunu yapan,  Hem de bakın her seferinde. Müminler, Müslimler bunlara arıza çıkarmamış. Hidayete davet etmiş. İslam’a gel demiş. Ama bunlar akıllanmamış. Dinsizin hakkından imansız gelir ya. O firavuna Yusuf’u sattılar. Firavun da onları köleleştirdi. Kim kurtardı? Yusuf. Başta hatırlayın aç kalmışlardı da Yakup Aleyhisselam onları Yusuf'a göndermişti. Yusuf onlara yine de acıdı. Ama bunlar acımaz. Has şeytanlık kodlarına işlemiş, genetiğine işlemiş. Bunlar şeytana pabucunu ters giydirir.

2000'li yıllarda öyle binli yıllarda, Musa Aleyhisselama yaptılar yapacaklarını. Musa Aleyhisselam bunları Firavuna kölelikten kurtarmadı mı? Ama Karun bunlar bunlarda hala, güncel okuma da yapın, hamanlık bunlar da Samirilik bunlarda, Belam lık bunlarda. O Firavun, Musa aleyhisselama karşı geliştirdiği dokuz çetenin bugün dokuzu da bunlar. Musa Aleyhisselam. Allah o gün dokuz çeteye karşı dokuz ayetle Musa'yı kurtardı. Onunla beraber bunları da kurtardı. Ama dakika bir, gol bir buzağı görünce bir heykel etrafında tavaf tapınma görünce bize de dediler, Samirilik ettiler. Mûsa aleyhisselam yuhvlar olsun size dedi.Bu mu yani insanlık, Bu mu, batsın bu insanlık! Yani Allah'tan sizin adınıza korkarım. Samiri dini kullandı dini. Cibrilin bastığı yerdeki bir avuç toprağı, onun bindiği bineğin bastığı yerdeki bir avuç toprağı aldı. Buzağı heykeline katarak bunu Yahudilik gibi, Siyonizm gibi put dinine dönüştürdü, kutsadı Siyonizm onların bu buzağısı öyle mi? Olmaz olur mu? Öyle bir ötüyor ki dünyada ötüyor. Hamas çocuk kesti diyor. Kendi öten o buzağıların o medya silahşörleri bunu yazıyor saten yahu dillendiriliyor, bayan, baydı, fiziken, manen mental metal her türlü baydın da kalkıp diyor Hamas çocuk katlediyor. Ve deniyor öyle bir şey yok.

Yahu gazetelerde yazıyor diyor. O gazete senin gazeten. Siz sıktınız yalanı. Suyu bulandıran aşağıdakini suçluyor, kendi yalanına  inanıyor. Bu ne pişkinlik? Musa aleyhisselamı yalnız bıraktı. Bunlar Musa'ya ve Davut’a dediler ki Siz ve Rabbiniz gidin. Biz gelmiyoruz dediler. Kudüs'e gelmediler. Davud Aleyhisselam sapanla calut putu deviriyor o amatör şartlarda sapanla değil mi. Sapanı bugün kim kullanıyor? Kim kullandı yıllarca? Sapan deyince kimi hatırlarsınız? Bu zavallı masum Hamaslıları, filistinlileri hatırlarsınız. Kim davut, kim calut, kim Davut, kim cellat? Utanmadan, arsızca, hayasızca. Bir de kalkıp tepiniyorlar arsızlar. Süleyman, Allah'ın özel güçleri ile orada iktidar oldu. Kudüs Devletini kurdu. Süleymani Kudüs. Onları hep yalnız bıraktılar.Çoğu yerde ihanet ettiler. Samirilik hamanlık yapıp belamlık yapıp karunluk yapıp. Halen devam ediyorlar. Sonra bunların hakkından Babil geldi. Babil Nemrut'un yerine geçenler, önce Firavun, sonra Nemrut'un uşakları. 

Sıfırları yıllara geldik. İsa aleyhisselamı katletmeye kalktılar. Bugün ahmak Avrupa’ya diyorum. Utanmadan İsevi’yiz diyorsunuz Siyonist ,İsa gatillerine destek oluyorsunuz. Isa İslam Nebisi. Bakın, on yıllardır yazıyorum. Süleyman Nebi İslam nebisi, Mescidi İslam mescidi. Ben bunu yıllardır dillendiriyorum. Niye? Çünkü iş buradan bozuluyor. Kalemle cihad, Kuranla cihad. Biz bunları yapsaydık bu kadar şımarık olmazlardı. Bazı Yahudiler bile o Siyonizme itiraz ediyor. Bu kadar da olmaz diyor. Ama ben bunları şu ülkenizde, mahallenizde anlatamadım. Ben bunlara. Halbuki o, bu Avrupalılara, Siyonistlere bu davayı geçirip, Musa Aleyhisselam’ın sihirbazların karşısında Hakk'ın sözü ile batılı mağlup ettiği gibi, kalemin gücüyle, Kuran'ın gücüyle, sözün gücüyle, Hakkın gücüyle bunları mat etmemiz gerekiyordu. Ama çok geciktik. Ama hiçbir şey için geç değil. Ve İsa Aleyhisselam'ı bugünkü Avrupa'nın atası Roma, onun da atası Firavun, Roma ile el ele verip. Bugün de öyle değil mi?

Bakın Roma ile el ele verip İsa Aleyhisselam’ı çarmıha gerdiler. Ahmak Hıristiyanlar, ahmak ey ahmak Avrupa, Aydın geçinen Batılı Batıllar, Siyonist uşakları, İsa katilleri ile, Nebi katilleri ile el ele. Omuz omuza. Kurt kuzulara şah olsa kurt yapmaz bu taksimi. Sonra onları Yahudileri  Kudüs'te  Haçlılar dan Roma Haçlıların dan, tapınak şövalyelerinden, ellerinden kim kurtardı? Ömer Aleyhiselam onları da kurtardı. Selahaddin Eyyubi kurtardı.  

Aslında biz hep onları kurtardık. Hiçbir zaman Kudüs’ü onlardan almadık. Musul'daki Nurettin Zengi bir Türk Devleti paşası da Kürt paşa. Selahaddin Eyyubi. Nurettin Zengi’nin oradaki, Irak'taki, Suriye'deki devleti dağılınca, parçalardan birisini de Selahaddin, Eyyubi Eyyubi Devleti olarak devam ettiriyor. İşte Kürt Türk kardeşliği Kudüs'ü haçlılardan fethetti. Bunu biliyorlar. Onun için bizi bölmeye çalışıyorlar. Kürdistan değil, Marksist, Leninist PKK Kürdistanı. Bunun için daha önce de CHP Türkistan'ı da bunun içindi. Bakın bizde, ırkçılık yok. Bizde ırkçılık olsa, Yahudi ırkından olan Süleyman nebiye, İsa'ya, Musa'ya, Davud'a inanır mıydık? Bunlar ırkçı, bunlar faşist. Bunlar Siyonist.

Ama biliyorlar ki bunun panzehiri İslam kardeşliği. Bakın Türk-Kürt kardeşliği. Hatta şunu bile Ben bu sabah okudum, biraz bakayım dedim. Selahaddin Eyyubi, Nurettin Zengi ölüyor. Ölünce hanımı dul kalıyor, ona, bile sahip çıkıp evleniyor. Yani bu kadar. Hemen insanlar şehvet gözüyle bakar. Ne alaka? Onurlandırmak gerekirse belki hiç şehvete haiz bir tarafı yok ama onu onore ediyor. Onu belki ev bark sahibi yapıyor, onu paşa hanımı yapıyor.

Dolayısıyla bugün ki o Siyonist için olan Kürdistandır, Türkistan’dır. Bakalım kim için?

Musa Aleyhisselam ve onun avanesini aynen denize kıstırmıştı da Firavun, hatırlayın, denize kıstırmıştı. Öyle mi? Bütün halkını yok edecekti. Allah kurtardı. İsa’yı kurtardığı gibi. Orada bu münafık Siyonistler de vardı. Hasbi olanları Müslim oldu. Bunlar da vardı. Fırsatçı Samiri, batıla, firavuna hizmet eden bürokrasi,  Belam, dini satan din adamları, Haman, batıla hizmet eden akademisyen, Karun, mülk sahibi, emperyale hizmet eden şirketler, devletler, süper güçler. 

Şu anda aynı değil mi? Şu anda Gazze'yi, Hamas'ı denize sıkıştırma adımları. Şu anda israil Stokholm sendromunda katiline aşık. Firavunlaşmış. Şu anda Firavuna gerek var mı? Firavun soyu Sisi bile bunların eline su dökemez. Firavun soyu Sisi bunlara pisi. Öyle değil mi pisi pisi. Firavun bunlar. Firavun Musa'yı denize kıstırdı. Yani bütün ülkesine ve malına, canına el koydu, ve havadan karadan denizden onları oraya denize kıstırdılar. Adeta eve çöktüler eve, ülkeye, onları bodruma, kömürlüğe, sonra da diyorlar ki ses etme, rahatsız oluyoruz. Ben yaparım o ayrı. Benim saldırı ve saldırıyı savunma hakkım var benim. Bak şuna bakın ya. Ya sen gelip bir evi işgal ettin. Ev sahibine diyorsun ki burada benim hakkım var. Sen sakın verdiğimiz rahatsızlıktan sesin çıkmasın. Evinde tepinen bizim arsızlar orada eğleniyor. Onların keyfi gitmesin. Çok arsız. Batsın bu dünya diyesi geliyor insanın. 

Ama hayır. Batırmayacağız, tekrar yaşatacağız. Onlar batırsa biz yaşatacağız. Şu anda Amerika’sı, Firavunu gelmiş, iş birliği yapıyor. Daha önce Roma ile Isa’yı gatletmiye kalkmış, Firavun ile Musa’yı denize sıkıştırmışlardı. İşbirliği yaparak İsa'yı katletmeye kalktıkları gibi işte Musa'yı da denize kıstırmışlardı  daha önce, şu anda da oradaki bir avuç mümini. Aslında Allah'ın Arz ı Mev'ud vaat ettiği topraklar, o bir avuç Mümin’in. Mümin hangi ırktan olursa olsun Musa, Isa zamanında da sayıca azınlıktı, azdı. Onlara Allah Arz ı Mev'ud vaad etti, onca ihanete rağmen mirasyedi  olmaya çalışan Siyonistlere değil. Bu sahtekar din, bezirganı devlet bezirganı, faşist, Siyonist, emperyalist, kapitalistlere değil. Satanist Siyonizm’e değil. Hem onca ihanet ettiler, hem de mirasa koyuldular. Öyleyse biz ne yapacağız? Bakın bu mirasımıza sahip çıkacağız. Onlar fitnenin odağı. Allah buyuruyor Ayeti Kerimede Siz yeryüzünde fesat çıkartacaksınız. Ey ibne İsrail! Ey Benî İsrail! Ey İsrail oğulları! Babanız Yakub gibi İsrail olun. 

Biz de oradan yakalayıp diyeceğiz ki. İslami İsrail şart. Yahudi Siyonist şeytani İsrail değil. Süleymani Kudüs şart. Selami Kudüs şart. Bunlar Musa’nın haini, bizler onun takipçileriyiz. Bunlar İsa'nın katili biz, İsa'nın muhipleriyiz. Görmüyor musunuz İsa katilleri ile Hristiyanlarla Siyonistler el ele, omuz omuza, gönül gönüle. Bunlar hain. Bizim bunu haykırmamız lazım. Biz Yusuf taraftarıyız. Biz Musa taraftarıyız. Dokuz çeteye karşı dokuz Allah'ın ayetine sarılarak sığınarak biz dünyayı kurtaracağız inşallah. Yetmedi bakın Süleyman, Süleyman Mabedi, Mescidi Aksa yetmez,  Mescidi Aksa bizim, Süleyman Mabedi onların olmaz. Onlar Süleyman'a ihanet etti. Süleyman'ın adı bile İslam.  Süleyman müslimcik demek. Süleyman bir de imanı güçlü. Sıkı. Bak hem mütevazi. Hem de sıkı. Sıkı müslimcik demek. Yani böyle birisi banane, yahudi ırkındanmış. Ben ırkçı değilim ki, ırkçılık ayaklarımın altında. Dolayısıyla Süleymani Kudüs'ü savunacağız. Yakub'un israilin, İslamını savunacağız. Orası İslam olacak, huzur bulacak inşallah. 

Sonra bakın Davud yıldızını onlara bırakmışız. Ben yıllardır bunu savunuyorum. Tek bayrağımız tevhid, evet sancağımız ise, Hatem ül Enbiya yı Aleyhisselamı temsilen Hilal ve Davud Yıldızı Süleyman Mührü adına altı köşeli yıldız. Bakın ben bunu on yıllardır savunuyorum. On yıllar. Bizim sancağımız bu. Bu altı köşe yıldızı onlara bırakıp Süleyman'ı Davut’u onlara bırakamayız. Bırakırsak suiistimal ederler, istismar ederler Evanjelist Hıristiyanlığı kendilerine bu bahanelerle kendilerine bağlarlar, aldatırlar. Hatta birçok Müslüman cemaati kendi Siyonizm’ine uşak eder. Yani bu şeytanın sağdan yanaşmasıdır. Mirasımıza sahip çıkalım. Arzı Mev’ud o bir avuç Musa'ya, İsa’ya, Süleyman'a tabi olan bir avuç Müslümana ait.  O günün havarileri, o günün ashabı. Bugün Arzı Mev’ud deyince kim aklımıza geliyor? Biz dahil hep o Siyonistler. 

Hatırlıyorum. Ben daha lisedeyken bir televizyon programında efendim bütün ilahiyatçılar, gazeteciler, elçiler, şunlar bunlar dedi ki Siyonist büyükelçi, Tevrat'ta yazıyor Arz ı Mev’ud bize. herkes sustu. Yahu kardeşim ilahiyatçı sen  niye sosuyorsun Arzı mevud sana niye olsun Arzı mev’ud müminlere diye niye demiyorsun. Ayeti enbiyada  salih kullarına deniyor. O gün olur, o gün Musa'ya tabi olanlar, bugün Muhammed’e tabi olanlar aynı. Çünkü onlardan Musa'ya, İsa'ya tabi olanlar, bugün Muhammed’e tabi olanlar Muhammed’e Aleyhisselam. Dün de öyleydi, bugün de öyle. 

Dolayısıyla Arzı Mev’ud bizim, Süleyman bizim, Davud bizim, Süleyman mabedi bizim. Niye biz Davud Sapanı demiyoruz? Bakın şu anda bile teknoloji gelişiyor. Savunma teknolojisi. Ama Davud Sapanı onlara bırakmayalım. Davud bizim. Yahudi ırkından olsun ne fark eder. Yahudilik dininden değil ya. Muhammed as da Arap diyelim. Öbürü Arap geldi diye biz inkar mı edeceğiz? Var mı böyle bir şey? Haşa. 

Dolayısıyla hülasa ayetin hülasası bu ki, bunlar Siyonizm ırkçılık genetik kodlarına işledi. Biz gene davet ederiz, yine hakka davet ederiz, yine çağırırız. Ama çok ümitvar olmayalım. Bunlar fesat, ibne İsrail fesat yani İsrailoğulları fesat çıkartacaklar. O zaman biz diyoruz ki o fesatsa, İbne İsrail fesat, İslami İsrail şart. 

Bunlara devleti bırakırsan örgüt gibi yapar, örgüt gibi kullanır. Dini teslim edersen onu paçavraya çevirir, şeytan gibi onu kullanır, istismar eder. Dinimize de mirasımıza ve devlet aygıtına da sahip çıkalım. İslami İsrail şart.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmet Arslan / RABBİYATCI - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Son Saat Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Son Saat Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Son Saat Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Son Saat Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.