GİZLENEN ARZ MEV'UD GERÇEĞİ

Alemlerin sahibi Rabbimiz buyurur ki, buyruk ondandır. Biz Zebur'dan önce Zikir'de, Zebur bildiğimiz Davut'a indirilen kitap. Ondan önce zikir, zikir aslında müşterek kullanılıyor. Hem Tevrat, hem Incil, hem Kuran için. Aslında bu neyi gösteriyor? Bunların birbirinden farkı yok. Yani nebilerin farkı olmadığı gibi. Biz hem zeburda hem de ondan önceki zikirde yani Tevrat'ta yazdık. Arza, salihler mirasçı olacak. 

 

Mülk kimin Allah'ın. Kime miras bırakıyor? Salihlere. Var mı daha ötesi? Bu benim aklımda bir ukde olmuştur. Yıllar önce bir siyonist elçi ekranlarda şey de yazıyor, mukaddes kitapta yazıyor deyince adeta bizim mahallenin bilgin ve ilahiyatçıları da sus pus olmuştu. Bu bana çok kötü koymuştu. Çünkü o yaşta bile bunun doğru olmadığını anlayabiliyordum. Gur'ana yoğunlaştım, bununla alakalı bu ayeti buldum. Enbiya 105. Ve bakın arzı mev'ut diye vadedilen arz diye Tevrat'tan ziyade, Tevrat tahrif oldu mu oldu?, talmutta geçiyor. Allah tevratta ne buyuruyor? Tevrat'ta ben böyle yazdım. Öyle mi? Peki Tevrat'ta değil de bozulmuş Tevrat'ta bile değil, onun üstüne kaleme aldıkları Talmut'ta nasıl geçiyor? Biz Ibrahim'e ve onun zürriyetine vad ettik. Tamam. Peki, onun zürriyeti kim? Ibrahim atamız. Onun nesli Türk de olabilir ki buna dair deliller de var, biyolojik olarak, fizik olarak, iki türlü bir mana bir de madden bakalım. Önce madden bakalım. Peki Araplara Onun soyumu Ismail Kanalı'yla. Ve Yahudiler de evet ishak kanalıyla yani bu bir ölçü olamaz. Kaldı ki hemen şu ayeti hatırlıyorum. Allah'ın emri ile Nuh Aleyhisselam, Allah'ın emriyle bir gemi, bir dava, bir kurtuluş mücadelesi ortaya koyduğu zaman o gemiye binmek istemeyen dışarıda kalmak isteyen eşi ve çocuğu için Allah tealeia ne buyurmuştu. Onlar senin ehlin ailen değil. Karar Allah'tan. Dolayısıyla zürriyet kime zürriyet ü ibrahim? Kim ona sadıksa. 

 

Allah'tan sonra Nebi Aleyhisselam da mirasından birilerini mahrum bırakabilir mi bırakır? Hepimiz bırakabiliriz. Nebi Aleyhisselam Ibrahim Aleyhisselam, benim zürriyetimden buyururken salayı ikame edenler diye buyuruyor. Yani davayı devam ettirenler. Bu kim? Bu şeytana esir olan yahudilik onun da bozuntusu siyonizm olabilir mi? Eşkıyalık eden evanjjelizim olabilir mi? Allah Teâla hatta orada Kudüs arzıme onun da üstünde bütün arza salihler mirasçı buyuruyor. Bakın kişi idil  demiyor, kişi değil sıfat, islah edenler. Davayı güdenler hak davayı, mülkün sahibine sadık olanlar, sadakat gösterenler, fitne fesat çıkaranlar değil. Eee buradan şunu diyebiliriz. Arzu mevcut siyonistlere değil, arzı mevud, sadece salihlere. Öyle mi? Arzı mevudi siyonistlere değil, arzı mevud salihlere. Her zaman böyle. Musa Davud Süleyman zamanında da öyleydi. Bir avuç Nebi tabilerine vadedilmişti. O günki yahudilerin de çoğu Nebilerden ayrışmıştı ve onlara vadedilmemişti. 

 

Despoti, kabadayı, eşkıya, anarşist bir mirasçı çıkacaktır her zaman, mirasa konmaya kalkan. Bu her zaman böyledir. Buna karşı Allah ta işte  Onun miraççıları Islah çalışması yapan kullarımdır diye ayan beyan ortaya koyuyor. Ayan beyan, çok net, gariplik yok. Tahmut dahi buna itiraz edemez. O bile o bil, hakikaten altını doldurduğumuz zaman madden biyolojik olarak bu mümkün değil. Manen de, hem Allah'ın beyanatı, hem Resullerin Ibrahim beyanatı Gur'an'daki beyanat ve Allah'ın bir başka ayeti olan akıl mantık ta bunu gerekli kılar. Bunu icap ettirir. Öyleyse biz buna sahip çıkmamız lazım. Aslında hani teknoloji için diyorum ya teknoloji Allah'ın ayeti. Bunun karşılığı müminlerindir teknoloji. Ama Allah kafire de mühlet veriyor, belli bir zamana kadar kullan diyor. Ama bu ayetin teknolojinin Rabbine saygı duy. Yeryüzü Allah'ın mirası kullan. Yaşa. Ama bu kadar eşkıyalık etme. Saygı duy o mülkün sahibine en azından bir teşekkür et.

 

Bunu yapmadı mı? O zaman o mülkün mirasçıları hakkına sahip çıkacak. Hak iddia edecek. Nasıl o siyonist elçi ki bu kitabı mukaddeste yazıyor diyorsa biz de hayır öyle yazmıyor, böyle yazıyor. Üstelik Tevrat'ın güncel hali olan Guran'da işte Enbiya Suresi 105. Buyurun. Embiya Suresi'nde bu ayeti kerime açık seçik bakın. Türkçe de anlattı, anlaşılıyor mu. Yeris, başına bir master için mim koyun, miras, miras.lbad, kullar. Salih, fitne fesat çıkartan değil. Islah eden, düzelten, düzelten, islah operasyonu yapan, fitne, fesat, fitne operasyon, katliam, zulüm, emperyalizm, faşizm, tuğyanilik, ruhbanilik değil, rabbanilik peşinde olan bir anlayış. 

 

Onun için biz geçen hafta Islami Israil şart dedik. Bu şart olmazsa olmaz, yoksa bu canavar tüm dünyayı müsadere edecek. Bu yılan herkesi sokacak. Dünyayı berbat edecek ediyor zaten. Allah'ın verdiği rızıkları sömürüyor, yetmedi kirletiyor. Herkesin rızkını tüketiyor. Onu bomba yapıp, Insanlara bomba olarak yağdırıyor. Bahçenin taşıyla kuşunu vuruyor. Bu zihniyet düzelmedikçe israil düzelmedikçe tedavi edilmedikçe bu bir mikrop herkese bulaşıyor.  Öyle bir şey. Durduğu yerde durmuyor. Bakın kanser uzmanıyım. Kanser nasıl bütün vücudu invaze ediyorsa bu da bir yerde durmuyor, yayılıp büyür? Işte onun mana boyutundaki karşılık da küffardır. Kanser küffar. Küffar da, bozulan bir birey, bozulan bir topluluğun bozulan bir devlet, sözde devlet  ama eşkiya terör örgütü, terör devleti. Eğer o tedavi edilmezse o mikrobu, o kanseri her tarafa yayar. 

 

Dolayısıyla ayık olmamız gerekiyor. Onun için Rabbimiz bize bunu haber veriyor. Işte onun için Kur'an öyle safsata boş şeylerle mala yani şeylerle değil bizim için hayati olan bu dünyamızı ve geleceğimizi cennet edecek olan, inşa edecek olan hastalıklardan, illetlerden kurtaracak olan bir reçete mahiyetindedir. Onun için Allah Teâla bize bunu özellikle yansıtıyor ve nice nebiler resuller gönderiyor. Bize düşen mirasımıza sahip çıkmaktır. En azından, yahu bu dünyayı işgal ettiniz. En azından cami duvarına pislemeyin. Camileri bırakın, hastaneleri bırakın, okulları bırakın. Gudüsü bırakın. Mekke'yi bırakın, Medine'yi bırakın, arzı mevudü bırakın salhlere. Bütün dünya Allah'ın, arz, Allah'ın mülküdür. Hadi bütün dünyada eşkıyalık çıkardınız, işgal ettiniz. Bari o mukaddes beldelere,Gudüse Mekke'ye, Medine'ye dokunmayın, mabetlere dokunmayın, arzı mevuda dokunmayın, o mukaddes beldelere dokunmayın. 

 

Nasıl Musa Aleyhisselama, Allah Teâlâ, burası mukaddes vadıdır,  o nalinlerini çıkar dediği gibi, bu ne demek? Nalini bile çıkartacaksın. Oraya postallarla, saygısızca, tanklarınla, uçaklarınla, toplarınla oraya girmek Musa Aleyhisselamın barışçıl Islamına ihanettir. O beldelere saygıya ihanettir. O arzı mevuda ihanettir. Bu tuzun koktuğu yerdir. Tuzun koktuğu yerdir. Vicdanların kuruduğu yerdir. Bu vicdansızlık, bu ahlaksızlık, bu akılsızlık, bu mantıksızlık, bu hidayetsizlik, islamsızlık bütün dünyayı sarmaya maalesef ramak kaldı. Ayıkmamız lazım. Başka çare yok. Orada bir avuç hamaslı, bir avuç. Isa'nın havarisi gibi. Musa'nın avanesi şiası gibi çok sınırlı, biz buradan sesimizi yükseltip bu canavarların aklını başına almasına sebep olmazsak buna vesile olmazsak veya onların dikkatini dağıtmazsak o canavar filistini tükettiği gibi dünyayı tüketecek, daha tehlikelisi ahiretimizi elimizden çalacak. Neslimizden çalacak. 

 

Bakın sözde onlar savunan. Bunların hepsi yalan. Hepsi yanlış aynen iblis gibi. Iblis atamız Adem'i nasıl iğva etti? Sen melek olmak mı istiyorsun? Cennette ebedi kalmak mı istiyorsun? Hadi benim dolmuşumuza dedi. Ondan sonra ne hallere gelindi. Filistin'de bakın batışera ne hale geldi, diğer civar kudüs ne hale geldi, diğer yerler ne hale geldi. Şu anda Gazzenin geleceği şey de o. Bunlar siyonist, bunlar Musa'dan yana değil, Musa'dan yana olsa ne olur? Musa aleyhisselamın vahiy aldığı on emri aldığı Tevratı aldığı yer neresi? Sina. Sinnaist olur. Sinaist olur. Ama sinaist değil, siyonist. Yani şeytani bir dünya krallığı kurmanın hayallerinin peşinde bu adeta iblisin Allah'a çok azı hariç insanların çoğunu iğva edeceğim ve onları sana sadık kullar olarak bulmayacaksın planının sonucu. Allah zaten buna engel olur da bizim ne kadar zayıf olduğumuzun ne kadar aslında kaybedeceğimizin işareti. Biz buna teslim mi olacağız? Bu şeytani hileye evet mi diyeceğiz? Buna hadi yürü mü diyeceğiz? Bana dokunmayan bin yaşasın mı diyeceğiz? Sus pus olup, Susan şeytan mı olacağız? Susarak çünkü bunlar bir çoğunu gençleri iğva edip kendilerine hizmet ettiriyorlar. lblis, siyonizmi, siyonizim, evanjalizmi, evanjelizm birçok cemaati yeni nesli iğva edip kendine uşak köle esir etmiş kalanları da edecek diyorum. Eğer onu esir edemiyorsa bile sessiz olsun, etkisiz kalsın. Hükümsüz olsun. Ben işimi yapabiliyor muyum? Ona bakayım diyor.  Ingiliz Mısırı işgal ettiğinde o ezanı duyan komutan diyor ki bu diyor bizim buradaki işgalimize engel mi? Değilse devam etsin diyor. Devam etsin. Yani işte böyle susarak, etkisiz hükümsüz hale gelerek dolayısıyla o şeytani planın yürümesine dolaylı katkı. 

 

Dilsiz şeytan da olmayalım, en azından kalbimizle buğuz, yeni nesle bunu geçirelim ve dilimizle de bunu aks ettirmeye çalışalım. Elimizle de barışçıl yöntemlerle, Islami yöntemlerle onların da hidayetine vesile olarak, en azından en azından Gazzenin,Gudüsün işgaline, o postallara engel olmanın yollarını arayalım inşallah. 

 

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmet Arslan / RABBİYATCI - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Son Saat Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Son Saat Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Son Saat Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Son Saat Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.